Nov. 7, 2016

Sri Chinmoy a békéről!

Amíg mélyen bennünk nincsen béke, nem remélhetjük, hogy a külső világban béke lesz. Két háborút vívunk a belsőt és a külsőt.

Kedves barátaim, fivéreim és nővéreim, én az imádság embere vagyok, és a béke tanítványa. Imádkozom a Mennyei Atyához, hogy minden isteni tulajdonságotokat hozza felszínre, és növelje meg végtelen mértékben. Imádkozom Istenhez, hogy ajándékozzon meg mindannyitokat Álom-tanításával, ami maga a béke.

„Csak a békeálmodók,

Békeszeretők

És békeszolgálók

Tudják átalakítani a világot.”

Úgy érzem, a világbéke az imádság, a meditáció és az odaadó szolgálat segítségével születhet meg. Minden egyes egyénnek meg kell próbálnia boldoggá tenni másokat, mert csak a boldogságon keresztül juthatunk békéhez. Ha szeretettel és őszintén boldogságot tudunk szerezni valakinek, akkor ő csupa jóindulat lesz irántunk. Tehát a boldogságból békét nyerünk, és a békéből boldogságot. E kettő elválaszthatatlan.

A mi világunk sajnos nem látta még a béke arcát, és nem érezte még a béke szívét. Miért? Éppen azért, mert csak elménk zsenialitásával és nagyszerűségével próbáljuk létrehozni a békét. Mindaddig, amíg a békét elménk képességeivel igyekszünk létrehozni, szomorú kudarcra vagyunk ítélve. Csak akkor arathatunk sikert, ha szívünk képességeit használjuk.

A szív tapasztalatai megerősítenek, kitágítják látó-körünket, és megéreztetik velünk, hogy mindannyian egyetlen családhoz tartozunk, és csak egy otthonunk van. Minden ember zarándok. Szálljunk hát örömszárnyainkkal és örökké új álmainkkal a szeretet és az ígéret egén. Szeretetünkkel teljesen sajátunknak fogjuk látni és érezni a világot. Ígéretünkkel megnöveljük minden emberi lény és minden nemzet szépségét és isteniségét.

A legalázatosabban, legőszintébben és leg-lélekteljesebben imádkozom Mennyei Atyánkhoz, hogy az álmok egy olyan új évezredével ajándékozzon meg bennünket, amely felemeli az emberiség tudatát, és minden egyes emberi lényt a legfelsőbben tökéletessé tesz.

„Ó, békeálmodók, gyertek,

Menjünk együtt!

Ó, békeszeretők, gyertek,

Fussunk együtt!

Ó, békeszolgálók, gyertek,

Növekedjünk együtt!”

Amíg mélyen bennünk nincsen béke, nem remélhetjük, hogy a külső világban béke lesz!

Te és én alkotjuk a világot, azzal a rezgéssel, amit a világnak adunk. Ha meg tudjuk idézni a békét, és át tudjuk adni valaki másnak, meglátjuk, hogyan terjed a béke egyik emberről a másikra, majd fokozatosan az egész világra. A világ békéje az egyes emberek tökéletességéből fog létrejönni. Ha én békés vagyok és te békés vagy, és ő meg ő is békések, automatikusan ránk virrad az egyetemes béke.

Két háború van: A belső és a külső

A belső háború, amit lelkünk vív a korlátok, a tudatlanság, a kétség és a halál ellen. A külső háború, amelyben ember harcol ember ellen, nemzet, nemzet ellen. A külső háborúknak csak akkor lesz vége, ha előbb a belső háború véget ér. Azért harcolunk, mert mélyen bennünk hiányzik az összhang. Félelem, nyugtalanság és aggodalom van bennünk. Ha meglesz bennünk a béke, az öröm, a bőség és a beteljesedés, akkor nem fogunk hadat viselni.

„Most még a félelem, a kétség,

Az aggodalom, a feszültség és a diszharmónia

Uralkodik korlátlanul.

De eljön majd az idő, amikor világunkat

Elárasztja a béke.

Ki hozza ezt a gyökeres változást?

Te leszel az, te és testvéreid.

Te és egységszíved békét terjesztetek majd

A világ széltében, hosszában.”

 

„Ahogyan a végtelen óceán számtalan cseppje

Vagy az óriási fügefa leveleinek tízezrei

Békében megvannak egymás mellett,

Éppen úgy fog egy napon az összes emberi lény

Egymás mellett élni

Egy tökéletes egység-világban.”

 

„Az ember igazi célja a béke.

A béke táplálja őt,

Külső és belső életét.”

 

„Csak a belső béke

Által lehet valódi

Külső szabadságunk.”

 

A külső világnak békére van szüksége. Hogyan lehet hát külső békénk?

Talán úgy nyerhetjük el ezt a békét, ha barátságot kötünk az egész világgal? Nem. Lehetnek barátaink, még valódi barátaink, kebelbarátaink is, de ez még nem jelenti azt, hogy békénk lesz a külső világban. Biztosíthatlak róla, hogy még ha az egész külső világ magává a barátsággá válik is, és mindenki kész segítséget nyújtani, akkor sem lesz béke a külső világban. A külső béke csak akkor fog megszületni, ha felfedezzük a belső békét. Ez a belső béke olyan valami, amivel már rendelkezünk. Nem olyasmi, amit fel kell találnunk, hanem olyasvalami, amit fel kell fedeznünk.

Ha már egyszer rendelkezünk belső békével, a világbéke egy szempillantás alatt elérhető. Ha érzünk belül egy jó gondolatot, egy megvilágosító és beteljesítő gondolatot, akkor ezt a gondolatot ki fogjuk fejezni, és felajánljuk barátainknak és szeretteinknek. Megvilágosító, lélekteljes, beteljesítő gondolataink behatolnak szeretteinkbe, és így ők is békével rendelkeznek majd. Tehát ha belső békénk van, az automatikusan kifejezi önmagát. Tulajdonságait és képességeit szétterjeszti az egész világon.

„Ne próbáld megváltoztatni a világot.

Kudarcot fogsz vallani.

Próbáld meg szeretni a világot.

Lám, a világ megváltozott,

Örökre megváltozott.”

 

„A jó szándék

Számtalan körülményt

Meg tud változtatni.”

 

„Ki békés életet él

Mindig gazdagodik,

Sosem szegényedik.”

 

„Az emberiségnek békére van szüksége.

De hol a béke?

A szeretetben.

S hol a szeretet?

Az élet elfogadásában,

És az öntúlszárnyalásban.”

 

„Ne vádold a világot!

Tedd jobbá!

Hogyan?

Minden pillanatban

Jobbá téve önmagad.”

 

„A kedvesség alapvető természete,

Hogy terjed.

Ha kedves vagy másokhoz,

Ők ma hozzád lesznek kedvesek,

Holnap valaki máshoz.”

 

„Békét nem magányomból,

Hanem a világ szolgálatából

Nyerek.”

 

„Legyen minden emberi lény

„A jószándék lélekteli követe,

Hogy emelje az emberiség

Tudati szintjét.”

 

„Mérhetetlen békességet érzek,

Mihelyt szívem

Kitárja megbocsátás-kapuját.”

 

„Nem a másokat legyőző erő,

Hanem

A másokkal való eggyé válás ereje

A végső erő.”

 

„A társadalom olyan, mint egy család.

Ha a család minden tagja

Tökéletessé válik,

Akkor a család

Békében, fényben

És harmóniában úszik.

A közösség fejlődése

Az egyéni fejlődésből indul ki.”

 

„Ha a helyes dolgot teszed,

Végül másokat is arra ösztönzöl majd,

Hogy a helyes dolgot tegyék.”

 

„Különbségeink

Abban a pillanatban eltűnnek,

Amint ráébredünk,

Hogy minden szív egy.”

 

„Szívem álma a béke,

Míg elmém álma a felsőbbség.”

 

„Képzeld el egy könnyek nélküli föld szépségét!

Képzelj el egy világot boldog, mosolygó arcokkal!

Képzeld el egy békés világ születését!

Képzelj el egy még soha nem látott világharmóniát!”

 - Sri Chinmoy -

Szeretettel

Életfestők