Jan. 1, 2018

Székely újévi köszöntők csokorba gyűjtve

Székely újévi köszöntők csokorba gyűjtve

 

Régi jó szokása a magyar embereknek,

Esztendőt temetni összesereglettek.

 

Esztendőt temetni, újat köszönteni,

Múltból a jövőbe bátran tekinteni.

 

E szokáshoz híven összesereglettünk,

Hogy az elmúlt évtől szépen búcsút vegyünk.

 

Búcsút vegyünk annak öröm, bánatitól,

Eredményeitől és kudarcaitól.

 

Nem volt sikertelen az elmúlt esztendő,

Áldásban, termésben nem volt szűkölködő.

 

Isten megáldotta verejtékhullásunk,

Ha nem is színültig, tele a hámbárunk.

 

Szőlőhegyeink is gazdagon teremtek,

Vidámító jó bort bőven csepegtettek.

 

Barátságot szőni, bánatot felejtni,

Sógorság, komaság összejön vigadni.

 

Összejön, de szemét a jövőbe veti,

Vajon mit takar az? Folyton azt kérdezi.

 

Örömet takar-e vagy pedig bánatot?

Sikert, eredményt-e vagy pedig kudarcot?

 

Ne felejtsd, jó népem: a haladás titka,

Ma is, ezután is: imádság és munka.

 

Küzdj, és bízva bízzál, szükség az imádság,

Emberé a munka, Istené az áldás.

 

Örömmel köszöntlek ez Újesztendőben,

Áldás szálljon rátok gazdagon és bőven.

 

Mezőn kalász nőjön, réten fű zöldüljön,

Munkában a nóta vidáman csendüljön.

 

Miben szűkölködünk? - ami még meg nincsen,

A beállott Újévben adja meg az Isten.

 

Ez a kívánságunk, ami még úgy kéne,

Megértést és békét a népek szívébe.

 

Hogy keresztény néped megtérjen és éljen,

Sok szenvedés után boldog időt érjen.

 

Adjon az Úristen ez újévben víg kacagást, csengőt,

Adjon Isten mindnyájunknak Boldog Újesztendőt.

Elmondta Ilyés Ferenc

Désfalva, 1993

 

Itt állunk az Újesztendő piros hajnalánál.

Vajon együtt leszünk-e, majd az alkonyatnál?

 

Ez Újévben merre vezet életünknek útja?

Tövisek vagy virágok közt csak az Isten tudja.

 

Ő vezessen igaz úton minden egyes léptet,

Őrizze meg viharoktól e boldog piciny fészket.

 

Adjon Isten mindnyájunknak víg kacagást, csengőt!

Adjon Isten mindnyájunknak Boldog Újesztendőt!

Elmondta Molnár János K.

Désfalva, 1980

 

Ebben az Újévben minden jót kívánok,

Amerre csak járok, nyíljanak virágok.

 

Még a hó felett is virág nyiladozzék,

Dalos madár zengjen minden rózsabokron

 

Minden jó, minden szép, legyen minden bőven,

Szálljon rátok áldás ebben az Újévben!

Elmondta Molnár Katalin

Désfalva, 1980

 

Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba,

Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.

 

Sokan biz örömest búcsúznak el tőle,

Azt várják, hogy különb lesz a követője.

 

Itt állok magam is, azt óhajtom itten,

Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben.

 

A mezőkön áldást, a hazában békét,

Az emberek szívében boldog egyetértést.

 

Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,

Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendőt nékünk.

Elmondta Molnár Sándor C.

Désfalva, 1993

 

A hajnali harangszónak giling - galangója,

Hirdetgeti, hogy az évnek itt a fordulója.

 

Friss, jó egészséget, bort, búzát és békességet,

Adjon Isten bőven az újesztendőben!

 

Friss legyen a reménységünk, mint a hal a vízbe,

Irigyünknek, gyűlölőnknek ne legyen egy csepp se.

 

Friss, jó egészséget, bort, búzát és békességet,

Adjon Isten bőven az újesztendőben!

Elmondta Molnár Miklós

Désfalva, 1995

 

“Dolgoznunk kell sokat, tanulni, haladni,

így fogunk jobb jövőt Istentől várhatni!

Kötelességeinkről ne feledkezzünk,

mindenkivel mindig csak jót cselekedjünk!

Szeretet, megértés legyen a jelszavunk!

Ez irányítsa tetteink, gondolatunk!

Ezt vésd szívedbe székelyem,

magyarom akkor jóra fordul

bizton jóslatom!

Erdély ország népe figyelmezz a szómra,

hallgasd meg tanácsom a jóra, hasznosra!

Szeresd Istent, hazád és fajodat szeressed

és ha kell érte áldozd vagyonod, életed!

Légy családszerető, takarékos, józan

így lehet csak részed testi, lelki jóban!

Okulj őseid sokszor hallott példáján.

Bizalmad Isten és magadban legyen csupán.

Így várhatsz jobb jövőt, szebb magyar életet!

Adjon Isten ilyen boldogabb Új Évet!”

(Ismeretlen szerző)

 

Eldöcögött már az ó-év szekere,

Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele.

Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve,

Búját-baját felejtsük el örökre.

Asztalunkon mindig legyen friss kenyér,

Jó anyámnak mosoly legyen két szemén.

S a Jó Isten, kit félünk és imádunk,

Áldja meg két szent kezével családunk.

 Ninaci Aliz

 

A szilveszteri kismalac puszilja az orrodat,

És hozzon az új esztendõben szerencsét sokat!

Múlik a nap, múlik az év,

Ami rossz volt elmúlt már rég.

Holnap egy Új Évre ébredsz,

Ehhez kívánok Nektek,

nagyon sok szépet!

BUÉK!

(Ismeretlen szerző)

 

Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon,régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon. BÚÉK!

 (Ismeretlen szerző)

 

"Adjék Isten minden jót,

öt-hat tyúkot, jó tojót!

Hízott disznót, sok hurkát,

tele pincét, kamarát,

sonkát, kolbászt, szalonnát,

gond ne bántsa a gazdát!

Adjék Isten szép vetést,

rengő-ringó jó termést,

békesség és szeretet

töltse meg a szívetek

ebben az új évben!"

 ( Népköltés)

 

Székely Újévi Köszöntő

 

Adjon Isten minden szépet,

Irigyeknek békességet,

Adjon Isten minden jót,

Hazug szájba igaz szót.

 

Hontalannak menedéket,

Éhezőknek eleséget,

Tollat író kezébe,

Pulyát asszony ölébe.

 

Legényeknek feleséget,

Szegényeknek nyereséget,

Áfonyát a havasra,

Pisztrángot a patakba.

 

Istenhitet a pogánynak,

Hű szeretőt a leánynak,

Szép időben jó vetést,

Szomorúknak feledést.

 

Sarkvidékre hideg telet,

Az árváknak jó kenyeret,

Fegyvereknek nyugalmat,

Szelíd szónak hatalmat.

 

Betegeknek egészséget,

Fuldoklóknak reménységet,

Vitorlának jó szelet,

Napfényből is öleget.

 

Jó lövést az ordasokra,

Nyíló ajtót vaskapukra,

Vándoroknak fogadót -

Isten adjon minden jót!

 

Szeretettel

Életfestők