Jan. 25, 2018

Szent Pál apostol megtérése – „Pálforduló”- Pálforduló a néphagyományban

A damaszkuszi út

Ezt a napot, január 25-ét, pálfordulónak is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, mely szerint a Jézust üldöző Saul ezen a napon tért meg, és innentől Pál apostol néven emlegetik. Benjamin törzséből származott, gyűlölte Jézust és tanítványait. Ám a damaszkuszi úton olyan esemény történt vele, ami megváltoztatta egész életét. Megjelent neki Jézus.

Hirtelen világosság ragyog fel Saul körül az égből, mire ő a földre esik, ahogy itt láthatjuk. Majd egy hang hallatszik:

– Saul, Saul, miért üldözöl engem?

A vele utazó férfiak látják a világosságot, és hallják a hangot, de nem tudják kivenni, hogy mit mond.

– Ki vagy, Uram? – kérdi Saul.

– Jézus vagyok, akit te üldözöl – feleli a hang.

Jézus azért mondja ezt, mert amikor Saul a követőit üldözi, úgy érzi, mintha őt magát üldözné.

– Mit tegyek, Uram? – kérdezi erre Saul.

– Kelj fel, és menj Damaszkuszba! – mondja Jézus. – Ott megmondják, mit kell tenned.

Mikor Saul feláll, és kinyitja a szemét, nem lát. Megvakult! A vele levő férfiak ezért kézen fogják, és Damaszkuszba vezetik.

Jézus ekkor ezt mondja egyik damaszkuszi tanítványának:

– Kelj fel, Anániás! Menj el az Egyenesnek nevezett utcába. Keress Júdás házában egy Saul nevű embert. Különleges szolgálatra választottam ki őt.

Anániás engedelmeskedik. Amikor megtalálja Sault, ráteszi a kezét, és így szól:

– Az Úr küldött el, hogy visszanyerd a látásod, és betelj szent szellemmel.

Egyszeriben valami pikkelyszerű esik le Saul szeméről, és újra lát.

A páli fordulatnak tágabb jelentést adott az a tény, hogy az addig csak zsidók közt térítő apostolokkal szemben Pál a pogányok misszionáriusa lett: a Törvény útjáról a Hit útjára tért, mint maga írta több helyütt. A keresztény mozgalom ezzel a lépéssel indult el ezen az úton, mely által világvallássá lett.

Pálforduló a néphagyományban

Ezt a napot a néphagyomány télfordulónak is nevezi. Ugyanis ekkor vagyunk túl a tél felén. Különböző népi megfigyelések is erre a napra datálódnak. Következtetéseket vonnak le a nap időjárásából. És elvonatkoztatták az évre jellemző történésekre, mezőgazdasági termésekre.

Pálfordulás, ha tiszta

Bőven terem mező, puszta

Ha szeles, jő hadakozás,

Ha ködös, embernek sírt ás,

Ha pedig havas vagy nedves,

Lesz kenyér igen kedves.

No most, ha a népi megfigyelés pontos, igen jó esztendő következik.

E kis kitérő után kanyarodjunk vissza a damaszkuszi útra. Legalább egyszer mindenkinek végig kell mennie ezen az úton! De sok „Pállá” váló (azaz megváltozó) a legfontosabb mozzanatot hagyja ki, azt, hogy mindent be kell vallani: szembenézni, vállalni, újrakezdeni.

Szabó Marianna