Mar. 29, 2019

Bizonyára Te is sokat elgondolkoztál azon, hogy kik azok az emberek, akik abban a kiváltságos helyzetben vannak, akikkel Isten beszélget. Ismerhetünk egy-két olyan embert a múltban és a jelenben akikről gondolkozás nélkül elmondhatjuk, hogy azon szerencsések közé tartoznak, akikkel Isten felvette a kapcsolatot. Feltehetjük hát a kérdést: Kikkel lép kapcsolatba Isten? Milyen feltételnek és körülménynek kell megfelelni ahhoz, hogy mi is azon szerencsések közé tartozzunk, akik “megfogták az Isten lábát”?

Minden ember különleges és minden pillanat egyedi. Pótolhatatlan és helyettesíthetetlen. Nincs olyan ember aki különlegesebb lenne a másiknál. Számos ember abban a hitben él, hogy Isten különleges módon és csak is az általa kiválasztott emberrel beszélget. Ez a hit, számos embert tart távol Istentől és egyben leveszi saját válláról a felelősséget elfogadva más ember igazságát, akikről úgy gondolja, hogy hallott valamit Istenről. Ez az alapvető ok, amiért az emberek személyes szinten elfordulnak Istentől. Eljött az idő, hogy egy újfajta kapcsolatot teremts meg Istennel.

Hogyan beszélget Isten?

Isten mindenkivel beszélget egyfolytában. Nem az a kérdés, hogy kivel beszélget, hanem, hogy ki hallja meg. Isten nem csak a szavak útján közöl. Mivel, hogy a szavaknak hihetetlen nagy a korlátozottsága meglehetősen ritkán folyamodik ehhez a közlési módhoz.

Közléseim leggyakrabban az érzelmeken keresztül jelentkeznek. Az érzelmek jelentik a lélek nyelvét.

Ha tudni akarod valójában mit jelent számodra valami, figyeld meg, milyen érzéseket kelt benned. Az érzelmeket olykor nagyon nehéz felfedezni-és gyakran még nehezebb tudomásul venni. Ám éppen a legrejtettebb, legmélyebb érzelmeidben rejlik a legmagasztosabb igazságod.

Közlök a gondolatok útján is. A gondolatok és az érzelmek nem azonosak, jóllehet jelentkezhetnek egy azon időben. Ilyenkor többnyire elképzeléseket és képeket alkalmazok. Ezért a közlés eszközeként a gondolatok hatásosabbak a puszta szavaknál. Az érzelmek és a gondolatok mellett a tapasztalatokat, a személyes tapasztalatot és élményt is nagyszerű közlési csatornának tekintem.

Végezetül, amikor az érzelmek, gondolatok és tapasztalatok elégtelennek bizonyulnak, akkor folyamodom a szavakhoz. A szavak jelentik a legkevésbé hatékony közlési módot. Könnyen félremagyarázhatók és szinte mindig félreértik őket.

Valójában oly csekély értéket tulajdonítasz a megtapasztalásnak, hogy ha a tapasztalatod Istenről eltér attól, amit hallottál róla, akkor gondolkodás nélkül elveted a tapasztalatot és magadévá teszed a szavakat, noha éppen a másik utat kellene választanod.

Ezek tehát közléseim eszközei, ám nem a módszerei, mert nem minden érzelem, nem minden gondolat, nem minden tapasztalat és nem minden szó tőlem való. Szavak sokaságát mondták ki Isten nevében. Számtalan gondolatot és érzelmet különféle okok váltanak ki. Nem közvetlenül Isten teremti meg ezeket. Ezáltal számos tapasztalat következik belőlük. Nézzük meg, hogyan lehet elkülöníteni Isten üzeneteit más források adataitól:

Mindig Enyém a Legmagasztosabb Gondolatod, a Legvilágosabb Szavad, a Legnagyszerűbb Érzésed. Ami ennél kevesebb, az más forrásból fakad.

A Legmagasztosabb Gondolat mindig örömöt tartalmaz.

A Legvilágosabb Szavak mindig igazságot tartalmaznak.

A Legnagyszerűbb Érzés pedig az, amit ti szeretetnek neveztek.

Öröm, igazság, szeretet.

Ezek hárman felcserélhetők, és az egyik mindig a másikhoz vezet.

Nem számít, milyen sorrendben következnek.

Évmilliókon át pillanatonként százféle alakban jelennek meg az üzeneteim; Nem tévesztheted el őket, ha igazán figyelsz. Nem hagyhatod figyelmen kívül, ha egyszer igazán meghallottad. Így válik komollyá a kapcsolatunk. Merthogy a múltban csupán beszéltél Velem, fohászkodtál Hozzám, közbenjártál Nálam, esdekeltél Nekem. Mostantól azonban válaszolok, ahogyan most is teszem.

Kérdezz bármiről. Bármiről. És eléd tárom a választ. Az egész világmindenséget igénybe veszem erre a célra. Csak hallgass. Figyelj. És a következő dalban felhangzanak a szavak. Ott lesz a válasz a következő újságcikkben, ami eléd kerül. A történet kibontakozik a következő mozifilmből, amit megnézel. Ott vár az esély a következő személyben, akivel találkozol. Vagy a következő folyó suttogásában, a következő óceán mormolásában, a következő szellőben, mely a füledbe dúdol. Rendelkezésemre állnak mindezek az eszközök; és mindezek az utak nyitva állnak számodra. Beszélek hozzád, ha meghallasz. Eljövök hozzád, ha meghívsz. És akkor megmutatom, hogy mindig is ott voltam.

Szabó Marianna

Forrás: Neale Donald Walsch - Beszélgetések Istennel c. könyv

Mar. 1, 2019

A világba küldött áldás a gondolatenergia legtisztább és legfinomabb formája, és az univerzum leghatalmasabb erejét, az isteni szeretetet mozgósítja. A szeretetnek ez a kimeríthetetlen ereje itt van körülöttünk, és csak arra vár, hogy egy teremtő mozgásba hozza.

Az áldás törvénye a következő:

  • Amit tiszta szívemből megáldok, az abban a pillanatban áldott is lesz. Az áldás hatalma azonnal megkezdi áldásos tevékenységét.
  •  Amit tiszta szívemből megáldok, az áldásként száll vissza rám. Ha megáldok egy „ellenséget", egy barátot nyerek vele.
  • Megáldani annyit jelent, hogy egy személy vagy egy helyzet számára Isten kegyelmét kérni; valamely személy vagy helyzet számára jót kívánni.
  • Megáldani ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem a külső jelenségekre figyelünk, hanem a jót látjuk meg, s ezáltal életre is keltjük.

Isten a következő szavakkal hívta fel Ábrahám figyelmét az áldás hatalmára:

,,...és megáldalak téged... és áldás leszesz" (Teremtés 12,2).

Hogy milyen formában kérjük az áldást, annak nincs jelentősége: kérhetem szóban, kérhetem gondolatban vagy akár érzés formájában. A legfontosabb, hogy tiszta szívből kívánjam. Hagyhatom, hogy az áldás csak úgy megtörténjen, de el is képzelhetem, amint fény vagy sugár formájában alászáll.

Megáldhatok minden létezőt. Mostantól kezdve tehát minden embert, akivel találkozom, megáldhatnék, és ekképpen áldás lehetnék mindenki számára!!!  Akár nyomban hozzá is foghatok, éspedig azzal kezdve a sort, akit a legkevésbé szeretek!!!

De nemcsak embereket, hanem minden tárgyat, sőt minden helyzetet is megáldhatok. Megáldhatom a testem is. Ha valamelyik testrészem gondot okoz nekem, akkor megáldom ezt a részt vagy szervet, de soha nem, a betegséget. Megáldhatom a hivatásomat, a házamat, különösen pedig a családomat. De megáldhatom az autómat vagy az utolsó filléremet is. Megáldhatok barátot és ellenséget, várost és vidéket, mindazt, ami életemet betölti, s ekképpen minden áldás lesz számomra. Akár Istent is megáldhatom, azaz Igaz Valómat, ekképpen Isten örökös áldás lesz számomra. Ettől kezdve áldott életet élhetek, és áldás leszek minden és mindenki számára, akivel csak találkozom.

Felismerhetem, hogy soha nem hagytuk el a Paradicsomot. Az igaz tudat lehetővé teszi számomra, hogy a „mennyországban" éljek itt és most.

Áldás, Áldás, Áldás

Szeretettel

Szabó Marianna

Apr. 6, 2017

Az élet megbocsát, ha megvágod az ujjad. Bensőd tudatalatti intelligenciája azonnal hozzálát, hogy megjavítsa. Új sejtek hidalják át a vágást. Ha tévedésből romlott ételt ennél, az Élet megbocsát, és életben maradásod érdekében eléri, hogy visszaöklendezd. Ha megégeted a kezedet, az életelv megszünteti az ödémát és a vérbőséget, új bőrt, szövetet, sejteket ajándékoz neked. Az Élet nem táplál sérelmeket irányodban, és mindig megbocsát. Ha a természettel összhangban gondolkodva együttműködsz az Élettel, akkor mindig helyreállítja egészségedet, életerődet, kiegyensúlyozottságodat, lelki nyugalmadat. A negatív, fájdalmas emlékek, a keserűség és rosszakarat megcsomósodik, és gátolja az életelv szabad áramlását.

A megbocsátás a gyógyulás előfeltétele

És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van... (Márk 11:25)

Lelki békénk és kicsattanó egészségünk megőrzése szempontjából nagyon lényeges, hogy meg tudjunk bocsátani másoknak. Ha tökéletes egészségre és boldogságra törekszel, mindenkinek meg kell bocsátanod, aki valaha is megsértett. Önmagadnak úgy bocsáthatsz meg, hogy gondolataidat összhangba hozod az isteni renddel és törvénnyel. Mindaddig nem keríthetsz azonban erre sort, amíg előbb meg nem bocsátottál a többieknek. Ha pedig önmagadnak nem bocsátasz meg, azzal nem többről és nem kevesebbről, mint lelki büszkeségről, azaz tudatlanságról teszel tanúbizonyságot.

Az orvostudománynak azon a területén, amelyet ma pszichoszomatikus területnek hívnak, szakemberek szüntelenül hangsúlyozzák, hogy a köszvénytől a szívelégtelenségig számtalan betegség mögött ellenszenv, mások elítélése, lelkifurdalás, gyűlölség rejlik. Rámutatnak, hogy a betegek, akiket megsértettek, félrevezettek, becsaptak vagy megaláztak, lelkük mélyéből gyűlölték és elítélték azokat, akik bántották őket. Ettől pedig gyulladásos, gennyesedő sebek keletkeztek tudatalattijukban. Csupán egyetlen orvosság van. Le kell metélni és el kell vetni a régi sérelmeket, ez pedig egyetlenegy, ám holtbiztos módszerrel történik: megbocsátással.

Megbocsátás: a tevőleges szeretet

A megbocsátás művészetének legfontosabb kelléke a megbocsátás szándéka. Ha őszintén meg szeretnél bocsátani a többieknek, azzal már a gátak ötvenegy százalékát magad mögött tudhatod. Biztos vagyok benne, hogy tudod: attól, hogy megbocsátottál a másiknak, még nem kell feltétlenül szeretned vagy éppen barátkoznod vele. Senki sem kötelezhet rá, hogy kedvelj valakit, mint ahogy a kormány sem rendelheti el az általános jóakaratot, kölcsönös szeretetet, a békét vagy a toleranciát. Képtelenség volna azért kedvelni valakit, mert Washingtonban kibocsátottak egy erről szóló rendeletet. Kétségtelen viszont, hogy nem kell kedvelnünk felebarátunkat ahhoz, hogy szeressük őt.

Szeresd felebarátodat! - szólít fel a Biblia

Erre mindenki képes, aki igazán akarja. A szeretet azt jelenti, hogy egészséget, boldogságot, lelki békét, örömöket, az élet minden áldását kívánod felebarátod számára. Szó sincs itt nagylelkűségről: amikor megbocsátasz másoknak, akkor valójában nagyon is önző vagy, mivel amit másnak kívánsz, azt tulajdonképpen önmagadnak kívánod. Ennek pedig az az oka, hogy te gondolod mindazt, te érzed mindazt, amit a másiknak kívánsz. Ahogy gondolkodsz és érzel, olyan leszel. Lehet-e ennél egyszerűbb valami?

A megbocsátás technikája

Az alábbi egyszerű technikával csodákat művelhetsz életedben. Nyugtasd meg elmédet, lazíts, engedd el magad! Gondolj Istenre és az Ő irántad való szeretetére, majd határozottan jelentsd ki:

“Szabad akaratomból, maradéktalanul megbocsátok .. .-nak. (Itt mondd ki a vétkes nevét!) Szellemileg és lelkileg elbocsátom. Teljes mértékben megbocsátok mindent, ami a kérdéses esettel kapcsolatos. Szabad vagyok, és ó(k) is szabad(ok). Kivétel nélkül mindenkit elengedek, aki valaha megsértett engem, és egytől egyig mindannyiuknak egészséget, boldogságot, békességet és az élet összes örömét kívánom. Teszem mindezt szabadon, örömmel, szeretettel; valahányszor eszembe jut (nak), aki(k) bántott(ak), így szólok: Eleresztettelek; az élet összes áldása a tiéd. Szabad vagyok, és te is szabad vagy. Csodálatos érzés!"

Az igazi megbocsátás nagy titka, hogy ha tényleg megbocsátottál, fölösleges tovább ismételgetni az imát. Ha eszedbe jut az illető vagy az esemény, kívánj szerencsét a vétkesnek, és így szólj hozzá: “Távozzál békében!" Olyan gyakran tedd ezt, amilyen gyakran eszedbe jut a dolog. Rájössz, hogy néhány nap elteltével egyre ritkábban gondolsz majd az eseményre vagy kiváltó- jára, míg végül az egész ügy a semmibe enyészik.

A megbocsátás választóvízpróbája

Az aranyat választóvízzel vizsgálják. A megbocsátást is alávetheted a választóvízpróbának. Ha valami csodálatosat mondanak valakiről, aki ártott neked, becsapott vagy megcsalt téged, és te felszisszensz a jó hír hallatán, akkor a gyűlölet gyökerei még ott tanyáznak tudatalattidban, és nagy pusztítást visznek ott végbe.

Tegyük fel, hogy tavaly fájdalmas kelés volt az álladon, amit meg is említettél nekem. Ha most megkérdezném, fáj-e még, automatikusan azt felelnéd: “Ugyan, dehogy. Az emlék megmarad, a fájdalom elmúlt." Ennyi az egész. Megőrizheted memóriádban a dolgot, de már nem okoz fájdalmat. Ez a választóvízpróba, amelynek pszichológiailag és lelkileg meg kell felelned, különben csak becsapod magad, és nem gyakorlod a megbocsátás igazi művészetét.

Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani

Aki megérti saját elméje kreatív törvényét, nem vádolja többé embertársait vagy a körülményeket élete alakulásának mikéntjéért. Tudja, hogy sorsát saját gondolatai és érzései teremtik. Sőt azzal is tisztában van, hogy nem a külső jelenségek okozzák tapasztalatait és alakítják életét. Aki valóban megérti, hogy a gondolatok - dolgok, annak szemében tarthatatlan lenne azt hinni, hogy mások csorbíthatják boldogságát, hogy az ember a durva sors játékszere, hogy a megélhetésért szembe kell szállnia másokkal, és harcolnia kell velük. Ugyanezt mondja a Biblia is. Mert ahogy az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő.

Ami elősegítheti a megbocsátást -Összegzés

1. Isten vagy az Élet senkire sincs tekintettel. Az Élet nem kivételezik. Az Élet vagy Isten akkor támogat téged, ha te magad a harmónia, egészség, öröm, béke elvéhez igazodsz.

2. Isten vagy az Élet sohasem küld rád betegséget, nyavalyát, balesetet vagy szenvedést. Romboló, negatív gondolataink révén magunk zúdítjuk önmagunkra mindezeket, összhangban a törvénnyel: Ki mint vet, úgy arat.

3. A legfontosabb dolog életedben Istenről alkotott felfogásod. Ha tényleg hiszel a szerető Istenben, tudatalattid számtalan áldás formájában reagál hitedre. Higgy a szerető Istenben!

4. Isten vagy az Élet sohasem haragszik rád. Az Élet sosem ítél el téged. Az Élet begyógyítja a kezeden ejtett vágást. Csökkenti az ödémát, és helyreállítja a rész egészségét és tökélyét.

5. Bűntudatkomplexusod Isten és az Élet hamis felfogásán alapszik. Isten vagy az Élet nem büntet, és nem ítélkezik fölötted. Te teszed mindezt magaddal, tévhiteid, negatív gondolataid és önvádad révén. 

6. Isten vagy az Élet nem büntet, és nem ítélkezik fölötted. A természet erői nem gonoszak. Használatuk hatása attól függ, hogyan alkalmazod bensőd hatalmát. Elektromos árammal megölhetsz valakit, vagy kivilágíthatod vele a házat. A vízbe belefojthatod a gyereket, vagy elolthatod vele a szomjúságát. A jó és a rossz egyaránt visszavezethető az ember saját elméjében megfogalmazott gondolatra és célra.

7. Isten vagy az Élet sohasem büntet. Az ember bünteti önmagát az Istenről, Életről, Világegyetemről alkotott téveszméi révén. Gondolatai teremtő erejűek, ő tehát megteremti saját nyomorúságát.

8. Ha megbírálják a benned fellelhető hibákat, örvendezzél, adj hálát, és méltányold a megjegyzéseket. Ez teszi lehetővé, hogy kijavítsd a szóban forgó hibát.

9. A kritika nem sérthet téged akkor, ha tudod, hogy te vagy gondolataid, reakcióid, érzelmeid ura. Éppen ez ad alkalmat arra, hogy imádkozz bírálódért, áldást kérj rá, és így önmagadra is.

10. Amikor iránymutatásért, helyes cselekedetért imádkozol, mindazt fogadd el, ami bekövetkezik. Lásd be, hogy a dolog éppen így jó, sőt nagyon jó. Ha így teszel, nem marad okod kritizálgatásra, önsajnálatra, gyűlölségre.

11. Semmi sem jó vagy rossz önmagában - a gondolatainktól válnak jóvá vagy rosszá a dolgok. Semmi rossz sincs a szexben, az étel, gazdagság vagy önmegvalósítás iránti vágyakozásban. Az étel iránti vágyakozásod kielégítéséhez nem szükséges megölnöd valakit a nála levő cipóért.

12. A lelkifurdalás, gyűlölködés, rosszakarat, ellenségesség számos betegség okozója. Bocsáss meg magadnak és mindenki másnak: árassz szeretetet, életet, örömöt és jóakaratot mindazokra, akik megbántottak. Mindaddig folytasd ezt, amíg el nem éred, hogy békességet érezz irányukban, ha felbukkannák gondolataid között.

13. A megbocsátás - csereüzlet. Mindaddig nyújts szeretetet, békét, örömet, bölcsességet és az élet minden áldását haragosodnak, amíg el nem távozik a tüske elmédből. Ez a megbocsátás választóvízpróbája.

14. Tegyük fel, hogy tavaly kelés képződött álladon. Nagyon fájdalmas volt. Kérdezd meg magadtól, fáj-e még. A válasz tagadó lesz. Hasonlóképpen, negatívan gondolkodsz-e arról, aki hazudott neked, megsértett, megrágalmazott, és gonosz dolgokat hordott össze rólad? Felszisszensz-e, ha eszedbe jut az illető? Ha igen, akkor a gyűlölet gyökerei még benned tanyáznak, és nagy pusztítást visznek végbe. Egyetlen mód kínálkozik elsorvasztásukra: a szeretet; az élet összes áldását kell kívánnod a személy számára mindaddig, amíg képes nem leszel rá, hogy nyugodtan szembenézz az emlékével, és őszinte áldással és jóakarattal reagálj. 

Ezt jelenti a hetvenszer hét megbocsátás követelménye. (Biblia)

 Szeretettel

Szabó Marianna

Forrás:Dr-Joseph-Murphy-Tudatalattid-csodalatos-hatalma

 

Mar. 29, 2017

A kudarcnak alapvetően két oka van: a hiányzó bizalom és a túlzott erőlködés

Nagyon sokan azzal gátolják saját imáik teljesülését, hogy nem képesek teljesen megérteni, hogyan is működik tudatalattijuk. Már attól is bizonyos mértékig nő az önbizalmad, ha tisztában vagy elméd működésének mikéntjével.

Vésd emlékezetedbe: mihelyt tudatalattid elfogad egy eszmét, azonnal hozzálát megvalósításához!

Képes a végsőkig kihasználni hatalmas lehetőségeit, és mélyebb elméd összes szellemi és lelki törvényét mozgósítja. Viselkedése nem függ attól, hogy az eszme jó-e vagy rossz. Ha tehát negatív értelemben használod, tudatalattid bajt, kudarcot, zűrzavart okoz. Használd építő jelleggel, és iránymutatást, szabadságot, lelki békét hoz neked. Tudatalattid kedvező reakciója és helyes válasza elkerülhetetlen, ha gondolataid pozitívak, építőek és szeretetteljesek. Mi sem nyilvánvalóbb mindezek után: a kudarc leküzdése érdekében csak egyetlen dolgod van, rá kell bírnod tudatalattidat eszméd, kívánságod elfogadására. Ehhez elegendő, ha te magád realitásként átérzed vágyadat, a többit elméd törvényei elvégzik.

Hittel és bizakodással telve továbbítsd vágyadat, és tudatalattid átveszi a feladatot, és engedelmeskedik. Mindig kudarcot vallasz, ha bármiféle szellemi kényszerítést alkalmazol - kényszerítésre nem reagál a tudatalattid, csupán hittel vagy tudatosan átérzett óhajra.

Kudarcodat ilyen kijelentések is okozhatják

“A dolgok egyre rosszabbodnak"

“Úgyse kapok eredményt"

“Nem látom a kiutat"

“Reménytelen"

“Nem tudom, mit tegyek"

“Teljesen összezavarodtam"

Az ilyen állítások semmiféle választ vagy együttműködést sem váltanak ki a tudatalattiból. Mint a helyben járó katona, nem haladsz sem előre, sem hátra, azaz nem jutsz sehová.

Képzeld el, hogy taxiba szállsz, és öt percen belül fél tucat címet adsz meg a sofőrnek. A szerencsétlen reménytelenül össze fog zavarodni, és valószínűleg sehová se lesz hajlandó elfuvarozni téged. Ugyanez a helyzet, amikor tudatalattiddal dolgozol. Kristálytisztán álljon előtted elgondolásod. Arra a határozott következtetésre kell jutnod, hogy van kiút, van megoldás, legyen szó nyomasztó gondról vagy súlyos betegségről. Csak tudatalattid végtelen intelligenciája tudja a választ. Amikor tudatodban elérted ezt a kristálytiszta következtetést, akkor mondhatod, hogy elhatároztad magad, és ezután adatik néked a te hited szerint.

Csak nyugodtan!

Tudatalattid a szerelőmestered, a mindentudó bölcs, akinek változatos eszközei vannak arra, hogy tested és lelked meggyógyítsa és ügyeid rendezze. Nyilatkoztass ki egészséget, és tudatalattid létrehozza számodra - de a dolog kulcsa a lazítás.

Ne aggódj a részletek és módozatok felől, de légy biztos az eredményben. Érezd át a sikeres megoldás boldogságát, legyen bár a problémád egészségeddel, anyagi helyzeteddel vagy állásoddal kapcsolatos.

Emlékezz vissza, milyen érzés volt, amikor felgyógyultál súlyos betegségedből. Jusson eszedbe: érzésed az összes tudat alatti demonstráció alapja. Új elképzelésedet, eszmédet szubjektíve befejezettnek kell érezned, nem a jövőben megvalósulónak, hanem olyannak, ami ebben a pillanatban készült el.

Ne harcolj!

A képzelőerődet használd, ne az akaraterődet! Tudatalattid használatakor ne ellenségre számíts, és ne az akaraterődet használd! Képzeld el a sikert, a szabadság állapotát. Azt tapasztalod majd, hogy intellektusod közbe szeretne avatkozni, mégis ragaszkodj egyszerű, gyermeki, csodákat művelő hitedhez. Képzeld el magadat a betegség vagy probléma nélkül. Képzeld el a vágyott szabad állapot elnyerésével járó érzelmeket.

Szakítsd le a tilalmi táblákat! A legegyszerűbb út a legjobb. A fegyelmezett képzelet csodákra képes A fegyelmezett avagy tudományos képzelet használata csodálatosan alkalmas arra, hogy tudatalattidtól a megfelelő reakciókat kaphasd. Mint korábban rámutattunk, tudatalattid építette testedet, és ellenőrzi összes életfunkcióit. A Biblia szerint És amit könyörgésetekben kértek, meg is kapjátok azt, ha hisztek. (Máté 21:22.) Hinni annyi, mint valamit igaznak elfogadni, együtt élni valaminek az igazságával. S mindaddig, míg ezt az állapotot fenntartod, részesülsz a meghallgatást nyert ima örömeiből!

A sikeres imádsághoz vezető három lépés

  1. Vess egy pillantást a problémára!

 2. Hagyatkozz a csupán a tudatalattid által ismert megoldásra vagy kiútra!

 3. Érezd át a mély meggyőződés nyugalmát, hogy minden a legjobban alakul! Ne gyengítsd imádat ilyesmivel: “Szeretném, ha meggyógyulnék", “Remélem".

Az elvégzendő feladat felől kialakított érzésed a “főnök". Tiéd a harmónia. Tudnod kell, hogy tiéd az egészség. Azáltal válj intelligenssé, hogy tudatalattid végtelen gyógyító hatalmát hordozhatod. Továbbítsd az egészség eszméjét tudatalattidnak, míg meg nem győzöd; akkor pedig lazíts. Szabadulj meg önmagadtól! Jelentsd ki a körülményekről és feltételekről is: “Ez is el fog múlni." A lazítás révén befolyásolhatod tudatalattidat, és felszabadíthatod az eszméd mögötti mozgató energiát, hogy átvegye a vezénylést, és megvalósítsa az eszmét.

A visszájára fordított erőfeszítés törvénye; miért fordul ellenkezőjére imádságod?

Coué, a híres francia pszichológus, aki úgy negyven éve Amerikába látogatott, így határozta meg a visszájára fordított erőfeszítés törvényét: “Ha vágyaid és képzeleted ellentmondanak egymásnak, mindig a képzeleted győz."

Tegyük fel, hogy felszólítanak rá, sétálj végig a padlóra fektetett palánkon. Habozás nélkül megtennéd. Tegyük most fel, hogy a kérdéses palánk két fal között feszül tíz méter magasságban. Most is végigsétálnál-e rajta? Vágyadat, hogy megtedd, leküzdi képzeleted, azaz félelmed a lezuhanástól. Lelki szemeid előtt az uralkodó kép a zuhanásé volna, s ez a kép győzedelmeskedne. Vágyad, akaratod, erőfeszítésed, hogy végigmenj a palánkon, mind-mind a visszájára fordulna, a kudarcról alkotott uralkodó képzet valósulna meg.

A szellemi erőfeszítés mindig önmagát győzi le, a kívánt végkifejlet ellenkezőjét eredményezi. Elmédben eluralkodnak a gyengeségedről, az akadályok áthághatatlanságáról alkotott szuggesztiók; tudatalattidat pedig az uralkodó eszme ellenőrzi. Tudatalattid két ellentmondó javaslat közül az erősebbet fogadja el. Jobb mindig mellőzni az erőfeszítést.

Ha így szólsz: “Szeretnék meggyógyulni, de képtelen vagyok rá", “Igazán annyira igyekszem", “Kényszerítem magamat, hogy imádkozzam", “Minden akaraterőmet latba vetem", akkor fel kell ismerned: kudarcod oka maga az erőfeszítés. Sose próbáld akaraterőd segítségével rábírni a tudatalattidat valamely eszme elfogadására. Az ilyen próbálkozások eleve kudarcra vannak kárhoztatva, és éppen az ellenkezőjét kapod annak, amiért imádkoztál.

Lássunk egy meglehetősen gyakori példát: Vizsgázó diákok tapasztalhatják dolgozataik fölé hajolva, hogy hirtelen minden tudás kiröppent a fejükből. Elméjük kétségbeejtően üres lett, és képtelenek visszaemlékezni akárcsak egy odavaló gondolatra is. Minél elkeseredettebben szorítják össze a fogukat, minél több akaraterőt vetnek be, annál messzebb szöknek a válaszok. Alighogy kiléptek azonban a vizsgateremből, alighogy megszűnt a szellemi nyomás, a hiába keresett válaszok ott ingerkednek előttük, napnál világosabban.

Kudarcuk oka az volt, hogy túl erősen kényszerítették magukat emlékezésre. E példa a visszájára fordított erőfeszítés törvényét illusztrálja, amikor éppen az ellenkezőjét kapjuk annak, amiért imádkoztunk.

A vágy és képzelet ellentmondását fel kell oldanod!

A szellemi erő bevetésével eleve feltételeztük, hogy ellenállásra találunk. Ha elméd a probléma leküzdésének módjára koncentrál, akkor már nem törődik az akadállyal magával. ...ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. (Máté 18:19.) Ki ez a kettő? Tudatos és tudat alatti elméd harmóniájáról, összhangjáról van itt szó, bármely eszme, vágy, elképzelés esetében. Ha elméd két fele nem vitatkozik egymással, imád teljesül.  A két egyetértő fél helyett elképzelheted önmagadat és vágyadat, gondolatodat és érzésedet, eszmédet és érzelmedet, vágyadat és képzeletedet. Elkerülheted az összeütközést vágyaid és elképzeléseid között, ha álmos állapotba jutsz, ami minden erőfeszítést a minimumra korlátoz.

Álmos állapotban a tudatos elme meglehetősen mélyre alásüllyed. Alvás előtt gyakorolhatod a legerősebb hatást tudatalattidra. Ilyenkor és közvetlenül felébredés után bukkan ugyanis leginkább felszínre a tudatalatti. Ebben az állapotban nem mutatkoznak a negatív gondolatok és képzetek, amelyek egyébként semlegesítenék vágyaidat és meggátolnák, hogy átjussanak a tudatalattidhoz. Ha elképzeled a megvalósult vágy fölött érzett örömet, és átérzed a teljesülés izgalmát, tudatalattid valóra váltja vágyaidat.

Rengetegen oldják meg problémáikat és dilemmáikat képzelőerejük szabályozott, irányított, fegyelmezett játékával, tudván, hogy amit elképzelnek, és igaznak elfogadnak, az szükségképpen valóra válik.

A következő példa remekül illusztrálja, hogyan lett úrrá egy fiatal lány a vágya és képzelete közötti konfliktuson.

Harmonikus megoldást keresett peres ügyére, képzeletében azonban csak a kudarc, veszteség, anyagi csőd, nyomor képeinek jutott hely. A per is eléggé bonyolult volt, és egyik halasztást a másik után szenvedte, anélkül hogy körvonalazódott volna a megoldás. Javaslatomra a leány minden este, elalvás előtt álmos állapotba hozta magát, és amennyire csak telt tőle, maga elé képzelte a per szerencsés lezárását. Tudta, hogy a maga elé képzelt képnek egyeznie kell szíve vágyával. Elalvás előtt a lehető legélethűbben megjelenítette elméje színpadán az ügyvédjét, amint lelkes tárgyalást folytat vele a per kimeneteléről. Képzeletében kérdéseket tett fel az ügyvédnek, aki sorra így válaszolt: “Tökéletes, harmonikus megoldást találtunk. Az ügyet a peres eljárás keretein kívül rendeztük." Valahányszor visszatértek félelmei a nap folyamán, a leány ismét lejátszotta képzelt filmjét, az összes gesztussal, hanggal, zajhatásokkal. Könnyen el tudta képzelni ügyvédje hangját, mosolyát, viselkedését. Olyan gyakran játszotta el a filmet, hogy az szubjektív mintává, szabályos vágánnyá alakult. Néhány hét elteltével ügyvédje telefonált, és tárgyilagosan megerősítette mindazt, amit a leány addig elképzelt, és belsőleg igaznak elfogadott.

Erre gondolt az éneklőmester, amikor ezt írta a 19. zsoltárban: Legyenek kedvedre valók szájam mondásai (gondolataid, képzeleted képei) és az én szívem gondolatai (érzéseid, természeted, érzelmeid) előtted legyenek, oh, Uram (tudatalatti elméd törvénye), kősziklám és megváltóm (tudatalattid hatalma és bölcsessége megválthat betegségtől, szolgaságtól, nyomorúságtól).

Értékes szempontok

1. A szellemi kényszerítés és a túlzott erőfeszítés aggodalomra és félelemre utal, ezek pedig gátolják imád teljesülését. Csak nyugalom!

2. Ha ellazítod elmédet, amikor elfogadsz egy eszmét, tudatalattid hozzáláthat az elképzelés valóra váltásához.

3. A hagyományos módszerektől függetlenül gondolkodj és tervezz. Ne feledd, minden problémára van válasz és van megoldás!

4. Ne foglalkozz túl sokat szíved verésével, légzéseddel vagy tested bármely részének működésével! Támaszkodj minél jobban a tudatalattidra, és gyakran jelentsd ki, hogy az isteni rend szerinti tevékenység folyik bennük.

5. Az egészség érzése egészséget eredményez. A gazdagság érzése gazdagságot eredményez. Hogy érzed magad?

6. Leghatalmasabb képességed a képzelőerőd. Helyesen hangzó, szépnek látszó dolgokat képzelj el! Az vagy, aminek képzeled magad.

7. Álmos állapotban elkerülöd az összeütközést tudatos és tudatalatti éned között. Elalvás előtt újra és újra képzeld el vágyad teljesülését. Aludj békésen, ébredj örvendezve!

És most megosztok veletek egy imát! Reggel, amikor a szemed kinyitod, mondd el magadban!

 A boldogság imája

“Az isteni rend vigyázza életemet ma is, mint mindennap. Ma minden dolog együttműködik és a javamra szolgál. Új, csodálatos nap áll előttem. Sosem lesz még egy ilyen napom. Isteni útmutatás vezérel egész nap, és bármibe is kezdek, sikerem lesz. Az isteni szeretet körülvesz, átölel és beburkol engem, békében járom utamat. Ha figyelmem eltévelyedne a jótól és építő jellegűtől, azonnal visszairányítom mindarra, ami kellemes és eredményes. Lelki és szellemi mágnesként vonzom magamhoz mindazt, ami áldásos rám nézve, és hozzájárul gyarapodásomhoz. Bámulatos sikereket érek el minden ma indított vállalkozásomban. Határozottan boldog leszek egész nap."

Így kezdődjék minden egyes napod,; a boldogságot választod ezzel, és sugárzóan vidám egyéniség leszel.

Szeretettel

Szabó Marianna

Forrás: DR. JOSEPH MURPHY Tudatalattid csodálatos hatalma

Mar. 24, 2017

Minden egyes gondolat megváltoztatja sorsunkat, sikert vagy sikertelenséget, betegséget vagy egészséget, szenvedést vagy örömet von maga után. Meg kell hát tanulnunk, hogy a lehető legoptimálisabban használjuk gondolkodásunkat.

A legfontosabb az igazi pozitív gondolkodás: felismerni, hogy mindaz, ami velem történik, valójában jó nekem, mert szükségessé vált számomra, és segítségemre van. Ezért ajánlatos minden életfeladatot elvállalni és elvégezni, különben a sors kénytelen megismételni a leckét egészen addig, míg a feladatot meg nem oldom. A szellemi technikákat éppúgy meg kell tanulnunk, mint ahogy megtanultunk járni, enni, kerékpározni, úszni vagy akár beszélni.

Az életben az az ember halad a legbiztosabban előre, aki a legjobban felkészült arra, hogy erejét optimálisan használja fel, lehetőségeit pedig tökéletesen kiaknázza.

Életkörülményeinket gondolataink által teremtjük meg. Mi gondoljuk ezeket a gondolatokat, amelyek cselekedeteket vonnak maguk után, melyek aztán egész életünkre hatással vannak - megteremtik a mi valóságunkat.

Legtöbb gondolatunk tudattalan, ám ezek a tudattalan gondolatok, melyek például a gyermekkorban születtek, éppoly hatékonyan működnek, mint például mások véleménye, megállapítása, ítélete, melyet nap mint nap hallunk, és tudattalanul befogadunk.

Ugyanígy hatnak azok a szólások is, melyeket mi magunk nap-mint nap használunk:

„Nem hiszem, hogy ebből lesz valami.”

„A pénz nem ismer barátságot.”

„Ez soha nem fog sikerülni nekem.”

„Ma megint teljesen kivagyok.”

Ezeknek a mondatoknak folytonos ismétlésével meggyőzzük tudatalattinkat arról, hogy ezek az állítások igazak, és a tudatalattink ennek megfelelően fog viselkedni.

"A bölcs és a bolond között az a különbség, hogy a bölcs uralja gondolatait, míg a bolondot a gondolatai uralják."

Azok a gondolatok, melyektől nem tudunk szabadulni, a végzetünkké válnak!!! A legtöbb ember azért nem tudja vágyait megvalósítani, mert nem tud uralkodni gondolatain. Szétszórja őket, ahelyett hogy egyetlen célra koncentrálna, és így érné el mindazt, amit csak gondolni vagy hinni képes.

Inkább csodában reménykedik: a beteg orvosi segítségben vagy egy csodagyógyszerben, s ha ez nem segít, akkor egy hipnotizőrben vagy szellemgyógyászban, aki minden különösebb gond nélkül azonnal meggyógyítja,hogy utána tovább folytassa helytelen életmódját.

A szegény gyorsan akar meggazdagodni, legszívesebben egy lottófőnyeremény segítségével, ahol csekély befektetéssel nagy eredményt lehet elérni. Az egyedülálló meg akarja találni ideális partnerét a sors kegye által, anélkül hogy megkérdezné, vajon ő ideális partner-e a társa számára.

A legritkább esetben kérdezzük meg magunktól: miért is kerültünk ilyen körülmények közé, mivel idéztük elő, és hogyan tudunk magunk segíteni rajta? Hogyan tudna egészségesebben élni vagy egyéni teljesítményeit növelni, hogyan lehet belőle ideális partner, aki automatikusan „a megfelelő" társat vonzza magához?

Ajándékokat szeretnénk kapni, s közben elfelejtjük, hogy az ember csak azt arathatja le, amit elvetett. Pedig az élet mindig újabb lehetőségeket kínál nekünk, csupán fel kell ismernünk és ki kell használnunk. Ne ragadjunk hát le annál, hogy mi mindenben szenvedünk hiányt, mert ez csak elégedetlenséghez és agresszióhoz vezet! Mihelyt a lehetőségeinkre figyelünk, észrevesszük, hogy az élet minden pillanatban lehetőséget kínál nekünk, s életünk máris gazdagabb, mi pedig boldogabbak leszünk! Ismerjük hát fel: hiányra szükség van, mert különben nem volna már mit tenni, csakhogy lehetőség is számtalan van, és minden nehézség valójában egy álcázott lehetőség.

A boldogság nem szerencse kérdése, hanem az élet által bőségesen kínált lehetőségek meglátásának, felismerésének, kihasználásának következménye. Teljesen mindegy, honnan jövünk, a döntő az, hogy most hová tartunk!

Tegyük hát meg az első lépést a helyes irányba, és életünk meg fog változni.

Szeretettel

Szabó Marianna

Forrás:(Kurt Tepperwin: Szellemi törvények)