Mar. 1, 2019

A világba küldött áldás a gondolatenergia legtisztább és legfinomabb formája, és az univerzum leghatalmasabb erejét, az isteni szeretetet mozgósítja. A szeretetnek ez a kimeríthetetlen ereje itt van körülöttünk, és csak arra vár, hogy egy teremtő mozgásba hozza.

Az áldás törvénye a következő:

 • Amit tiszta szívemből megáldok, az abban a pillanatban áldott is lesz. Az áldás hatalma azonnal megkezdi áldásos tevékenységét.
 •  Amit tiszta szívemből megáldok, az áldásként száll vissza rám. Ha megáldok egy „ellenséget", egy barátot nyerek vele.
 • Megáldani annyit jelent, hogy egy személy vagy egy helyzet számára Isten kegyelmét kérni; valamely személy vagy helyzet számára jót kívánni.
 • Megáldani ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem a külső jelenségekre figyelünk, hanem a jót látjuk meg, s ezáltal életre is keltjük.

Isten a következő szavakkal hívta fel Ábrahám figyelmét az áldás hatalmára:

,,...és megáldalak téged... és áldás leszesz" (Teremtés 12,2).

Hogy milyen formában kérjük az áldást, annak nincs jelentősége: kérhetem szóban, kérhetem gondolatban vagy akár érzés formájában. A legfontosabb, hogy tiszta szívből kívánjam. Hagyhatom, hogy az áldás csak úgy megtörténjen, de el is képzelhetem, amint fény vagy sugár formájában alászáll.

Megáldhatok minden létezőt. Mostantól kezdve tehát minden embert, akivel találkozom, megáldhatnék, és ekképpen áldás lehetnék mindenki számára!!!  Akár nyomban hozzá is foghatok, éspedig azzal kezdve a sort, akit a legkevésbé szeretek!!!

De nemcsak embereket, hanem minden tárgyat, sőt minden helyzetet is megáldhatok. Megáldhatom a testem is. Ha valamelyik testrészem gondot okoz nekem, akkor megáldom ezt a részt vagy szervet, de soha nem, a betegséget. Megáldhatom a hivatásomat, a házamat, különösen pedig a családomat. De megáldhatom az autómat vagy az utolsó filléremet is. Megáldhatok barátot és ellenséget, várost és vidéket, mindazt, ami életemet betölti, s ekképpen minden áldás lesz számomra. Akár Istent is megáldhatom, azaz Igaz Valómat, ekképpen Isten örökös áldás lesz számomra. Ettől kezdve áldott életet élhetek, és áldás leszek minden és mindenki számára, akivel csak találkozom.

Felismerhetem, hogy soha nem hagytuk el a Paradicsomot. Az igaz tudat lehetővé teszi számomra, hogy a „mennyországban" éljek itt és most.

Áldás, Áldás, Áldás

Szeretettel

Szabó Marianna

Apr. 6, 2017

Az élet megbocsát, ha megvágod az ujjad. Bensőd tudatalatti intelligenciája azonnal hozzálát, hogy megjavítsa. Új sejtek hidalják át a vágást. Ha tévedésből romlott ételt ennél, az Élet megbocsát, és életben maradásod érdekében eléri, hogy visszaöklendezd. Ha megégeted a kezedet, az életelv megszünteti az ödémát és a vérbőséget, új bőrt, szövetet, sejteket ajándékoz neked. Az Élet nem táplál sérelmeket irányodban, és mindig megbocsát. Ha a természettel összhangban gondolkodva együttműködsz az Élettel, akkor mindig helyreállítja egészségedet, életerődet, kiegyensúlyozottságodat, lelki nyugalmadat. A negatív, fájdalmas emlékek, a keserűség és rosszakarat megcsomósodik, és gátolja az életelv szabad áramlását.

A megbocsátás a gyógyulás előfeltétele

És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van... (Márk 11:25)

Lelki békénk és kicsattanó egészségünk megőrzése szempontjából nagyon lényeges, hogy meg tudjunk bocsátani másoknak. Ha tökéletes egészségre és boldogságra törekszel, mindenkinek meg kell bocsátanod, aki valaha is megsértett. Önmagadnak úgy bocsáthatsz meg, hogy gondolataidat összhangba hozod az isteni renddel és törvénnyel. Mindaddig nem keríthetsz azonban erre sort, amíg előbb meg nem bocsátottál a többieknek. Ha pedig önmagadnak nem bocsátasz meg, azzal nem többről és nem kevesebbről, mint lelki büszkeségről, azaz tudatlanságról teszel tanúbizonyságot.

Az orvostudománynak azon a területén, amelyet ma pszichoszomatikus területnek hívnak, szakemberek szüntelenül hangsúlyozzák, hogy a köszvénytől a szívelégtelenségig számtalan betegség mögött ellenszenv, mások elítélése, lelkifurdalás, gyűlölség rejlik. Rámutatnak, hogy a betegek, akiket megsértettek, félrevezettek, becsaptak vagy megaláztak, lelkük mélyéből gyűlölték és elítélték azokat, akik bántották őket. Ettől pedig gyulladásos, gennyesedő sebek keletkeztek tudatalattijukban. Csupán egyetlen orvosság van. Le kell metélni és el kell vetni a régi sérelmeket, ez pedig egyetlenegy, ám holtbiztos módszerrel történik: megbocsátással.

Megbocsátás: a tevőleges szeretet

A megbocsátás művészetének legfontosabb kelléke a megbocsátás szándéka. Ha őszintén meg szeretnél bocsátani a többieknek, azzal már a gátak ötvenegy százalékát magad mögött tudhatod. Biztos vagyok benne, hogy tudod: attól, hogy megbocsátottál a másiknak, még nem kell feltétlenül szeretned vagy éppen barátkoznod vele. Senki sem kötelezhet rá, hogy kedvelj valakit, mint ahogy a kormány sem rendelheti el az általános jóakaratot, kölcsönös szeretetet, a békét vagy a toleranciát. Képtelenség volna azért kedvelni valakit, mert Washingtonban kibocsátottak egy erről szóló rendeletet. Kétségtelen viszont, hogy nem kell kedvelnünk felebarátunkat ahhoz, hogy szeressük őt.

Szeresd felebarátodat! - szólít fel a Biblia

Erre mindenki képes, aki igazán akarja. A szeretet azt jelenti, hogy egészséget, boldogságot, lelki békét, örömöket, az élet minden áldását kívánod felebarátod számára. Szó sincs itt nagylelkűségről: amikor megbocsátasz másoknak, akkor valójában nagyon is önző vagy, mivel amit másnak kívánsz, azt tulajdonképpen önmagadnak kívánod. Ennek pedig az az oka, hogy te gondolod mindazt, te érzed mindazt, amit a másiknak kívánsz. Ahogy gondolkodsz és érzel, olyan leszel. Lehet-e ennél egyszerűbb valami?

A megbocsátás technikája

Az alábbi egyszerű technikával csodákat művelhetsz életedben. Nyugtasd meg elmédet, lazíts, engedd el magad! Gondolj Istenre és az Ő irántad való szeretetére, majd határozottan jelentsd ki:

“Szabad akaratomból, maradéktalanul megbocsátok .. .-nak. (Itt mondd ki a vétkes nevét!) Szellemileg és lelkileg elbocsátom. Teljes mértékben megbocsátok mindent, ami a kérdéses esettel kapcsolatos. Szabad vagyok, és ó(k) is szabad(ok). Kivétel nélkül mindenkit elengedek, aki valaha megsértett engem, és egytől egyig mindannyiuknak egészséget, boldogságot, békességet és az élet összes örömét kívánom. Teszem mindezt szabadon, örömmel, szeretettel; valahányszor eszembe jut (nak), aki(k) bántott(ak), így szólok: Eleresztettelek; az élet összes áldása a tiéd. Szabad vagyok, és te is szabad vagy. Csodálatos érzés!"

Az igazi megbocsátás nagy titka, hogy ha tényleg megbocsátottál, fölösleges tovább ismételgetni az imát. Ha eszedbe jut az illető vagy az esemény, kívánj szerencsét a vétkesnek, és így szólj hozzá: “Távozzál békében!" Olyan gyakran tedd ezt, amilyen gyakran eszedbe jut a dolog. Rájössz, hogy néhány nap elteltével egyre ritkábban gondolsz majd az eseményre vagy kiváltó- jára, míg végül az egész ügy a semmibe enyészik.

A megbocsátás választóvízpróbája

Az aranyat választóvízzel vizsgálják. A megbocsátást is alávetheted a választóvízpróbának. Ha valami csodálatosat mondanak valakiről, aki ártott neked, becsapott vagy megcsalt téged, és te felszisszensz a jó hír hallatán, akkor a gyűlölet gyökerei még ott tanyáznak tudatalattidban, és nagy pusztítást visznek ott végbe.

Tegyük fel, hogy tavaly fájdalmas kelés volt az álladon, amit meg is említettél nekem. Ha most megkérdezném, fáj-e még, automatikusan azt felelnéd: “Ugyan, dehogy. Az emlék megmarad, a fájdalom elmúlt." Ennyi az egész. Megőrizheted memóriádban a dolgot, de már nem okoz fájdalmat. Ez a választóvízpróba, amelynek pszichológiailag és lelkileg meg kell felelned, különben csak becsapod magad, és nem gyakorlod a megbocsátás igazi művészetét.

Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani

Aki megérti saját elméje kreatív törvényét, nem vádolja többé embertársait vagy a körülményeket élete alakulásának mikéntjéért. Tudja, hogy sorsát saját gondolatai és érzései teremtik. Sőt azzal is tisztában van, hogy nem a külső jelenségek okozzák tapasztalatait és alakítják életét. Aki valóban megérti, hogy a gondolatok - dolgok, annak szemében tarthatatlan lenne azt hinni, hogy mások csorbíthatják boldogságát, hogy az ember a durva sors játékszere, hogy a megélhetésért szembe kell szállnia másokkal, és harcolnia kell velük. Ugyanezt mondja a Biblia is. Mert ahogy az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő.

Ami elősegítheti a megbocsátást -Összegzés

1. Isten vagy az Élet senkire sincs tekintettel. Az Élet nem kivételezik. Az Élet vagy Isten akkor támogat téged, ha te magad a harmónia, egészség, öröm, béke elvéhez igazodsz.

2. Isten vagy az Élet sohasem küld rád betegséget, nyavalyát, balesetet vagy szenvedést. Romboló, negatív gondolataink révén magunk zúdítjuk önmagunkra mindezeket, összhangban a törvénnyel: Ki mint vet, úgy arat.

3. A legfontosabb dolog életedben Istenről alkotott felfogásod. Ha tényleg hiszel a szerető Istenben, tudatalattid számtalan áldás formájában reagál hitedre. Higgy a szerető Istenben!

4. Isten vagy az Élet sohasem haragszik rád. Az Élet sosem ítél el téged. Az Élet begyógyítja a kezeden ejtett vágást. Csökkenti az ödémát, és helyreállítja a rész egészségét és tökélyét.

5. Bűntudatkomplexusod Isten és az Élet hamis felfogásán alapszik. Isten vagy az Élet nem büntet, és nem ítélkezik fölötted. Te teszed mindezt magaddal, tévhiteid, negatív gondolataid és önvádad révén. 

6. Isten vagy az Élet nem büntet, és nem ítélkezik fölötted. A természet erői nem gonoszak. Használatuk hatása attól függ, hogyan alkalmazod bensőd hatalmát. Elektromos árammal megölhetsz valakit, vagy kivilágíthatod vele a házat. A vízbe belefojthatod a gyereket, vagy elolthatod vele a szomjúságát. A jó és a rossz egyaránt visszavezethető az ember saját elméjében megfogalmazott gondolatra és célra.

7. Isten vagy az Élet sohasem büntet. Az ember bünteti önmagát az Istenről, Életről, Világegyetemről alkotott téveszméi révén. Gondolatai teremtő erejűek, ő tehát megteremti saját nyomorúságát.

8. Ha megbírálják a benned fellelhető hibákat, örvendezzél, adj hálát, és méltányold a megjegyzéseket. Ez teszi lehetővé, hogy kijavítsd a szóban forgó hibát.

9. A kritika nem sérthet téged akkor, ha tudod, hogy te vagy gondolataid, reakcióid, érzelmeid ura. Éppen ez ad alkalmat arra, hogy imádkozz bírálódért, áldást kérj rá, és így önmagadra is.

10. Amikor iránymutatásért, helyes cselekedetért imádkozol, mindazt fogadd el, ami bekövetkezik. Lásd be, hogy a dolog éppen így jó, sőt nagyon jó. Ha így teszel, nem marad okod kritizálgatásra, önsajnálatra, gyűlölségre.

11. Semmi sem jó vagy rossz önmagában - a gondolatainktól válnak jóvá vagy rosszá a dolgok. Semmi rossz sincs a szexben, az étel, gazdagság vagy önmegvalósítás iránti vágyakozásban. Az étel iránti vágyakozásod kielégítéséhez nem szükséges megölnöd valakit a nála levő cipóért.

12. A lelkifurdalás, gyűlölködés, rosszakarat, ellenségesség számos betegség okozója. Bocsáss meg magadnak és mindenki másnak: árassz szeretetet, életet, örömöt és jóakaratot mindazokra, akik megbántottak. Mindaddig folytasd ezt, amíg el nem éred, hogy békességet érezz irányukban, ha felbukkannák gondolataid között.

13. A megbocsátás - csereüzlet. Mindaddig nyújts szeretetet, békét, örömet, bölcsességet és az élet minden áldását haragosodnak, amíg el nem távozik a tüske elmédből. Ez a megbocsátás választóvízpróbája.

14. Tegyük fel, hogy tavaly kelés képződött álladon. Nagyon fájdalmas volt. Kérdezd meg magadtól, fáj-e még. A válasz tagadó lesz. Hasonlóképpen, negatívan gondolkodsz-e arról, aki hazudott neked, megsértett, megrágalmazott, és gonosz dolgokat hordott össze rólad? Felszisszensz-e, ha eszedbe jut az illető? Ha igen, akkor a gyűlölet gyökerei még benned tanyáznak, és nagy pusztítást visznek végbe. Egyetlen mód kínálkozik elsorvasztásukra: a szeretet; az élet összes áldását kell kívánnod a személy számára mindaddig, amíg képes nem leszel rá, hogy nyugodtan szembenézz az emlékével, és őszinte áldással és jóakarattal reagálj. 

Ezt jelenti a hetvenszer hét megbocsátás követelménye. (Biblia)

 Szeretettel

Szabó Marianna

Forrás:Dr-Joseph-Murphy-Tudatalattid-csodalatos-hatalma

 

Mar. 29, 2017

A kudarcnak alapvetően két oka van: a hiányzó bizalom és a túlzott erőlködés

Nagyon sokan azzal gátolják saját imáik teljesülését, hogy nem képesek teljesen megérteni, hogyan is működik tudatalattijuk. Már attól is bizonyos mértékig nő az önbizalmad, ha tisztában vagy elméd működésének mikéntjével.

Vésd emlékezetedbe: mihelyt tudatalattid elfogad egy eszmét, azonnal hozzálát megvalósításához!

Képes a végsőkig kihasználni hatalmas lehetőségeit, és mélyebb elméd összes szellemi és lelki törvényét mozgósítja. Viselkedése nem függ attól, hogy az eszme jó-e vagy rossz. Ha tehát negatív értelemben használod, tudatalattid bajt, kudarcot, zűrzavart okoz. Használd építő jelleggel, és iránymutatást, szabadságot, lelki békét hoz neked. Tudatalattid kedvező reakciója és helyes válasza elkerülhetetlen, ha gondolataid pozitívak, építőek és szeretetteljesek. Mi sem nyilvánvalóbb mindezek után: a kudarc leküzdése érdekében csak egyetlen dolgod van, rá kell bírnod tudatalattidat eszméd, kívánságod elfogadására. Ehhez elegendő, ha te magád realitásként átérzed vágyadat, a többit elméd törvényei elvégzik.

Hittel és bizakodással telve továbbítsd vágyadat, és tudatalattid átveszi a feladatot, és engedelmeskedik. Mindig kudarcot vallasz, ha bármiféle szellemi kényszerítést alkalmazol - kényszerítésre nem reagál a tudatalattid, csupán hittel vagy tudatosan átérzett óhajra.

Kudarcodat ilyen kijelentések is okozhatják

“A dolgok egyre rosszabbodnak"

“Úgyse kapok eredményt"

“Nem látom a kiutat"

“Reménytelen"

“Nem tudom, mit tegyek"

“Teljesen összezavarodtam"

Az ilyen állítások semmiféle választ vagy együttműködést sem váltanak ki a tudatalattiból. Mint a helyben járó katona, nem haladsz sem előre, sem hátra, azaz nem jutsz sehová.

Képzeld el, hogy taxiba szállsz, és öt percen belül fél tucat címet adsz meg a sofőrnek. A szerencsétlen reménytelenül össze fog zavarodni, és valószínűleg sehová se lesz hajlandó elfuvarozni téged. Ugyanez a helyzet, amikor tudatalattiddal dolgozol. Kristálytisztán álljon előtted elgondolásod. Arra a határozott következtetésre kell jutnod, hogy van kiút, van megoldás, legyen szó nyomasztó gondról vagy súlyos betegségről. Csak tudatalattid végtelen intelligenciája tudja a választ. Amikor tudatodban elérted ezt a kristálytiszta következtetést, akkor mondhatod, hogy elhatároztad magad, és ezután adatik néked a te hited szerint.

Csak nyugodtan!

Tudatalattid a szerelőmestered, a mindentudó bölcs, akinek változatos eszközei vannak arra, hogy tested és lelked meggyógyítsa és ügyeid rendezze. Nyilatkoztass ki egészséget, és tudatalattid létrehozza számodra - de a dolog kulcsa a lazítás.

Ne aggódj a részletek és módozatok felől, de légy biztos az eredményben. Érezd át a sikeres megoldás boldogságát, legyen bár a problémád egészségeddel, anyagi helyzeteddel vagy állásoddal kapcsolatos.

Emlékezz vissza, milyen érzés volt, amikor felgyógyultál súlyos betegségedből. Jusson eszedbe: érzésed az összes tudat alatti demonstráció alapja. Új elképzelésedet, eszmédet szubjektíve befejezettnek kell érezned, nem a jövőben megvalósulónak, hanem olyannak, ami ebben a pillanatban készült el.

Ne harcolj!

A képzelőerődet használd, ne az akaraterődet! Tudatalattid használatakor ne ellenségre számíts, és ne az akaraterődet használd! Képzeld el a sikert, a szabadság állapotát. Azt tapasztalod majd, hogy intellektusod közbe szeretne avatkozni, mégis ragaszkodj egyszerű, gyermeki, csodákat művelő hitedhez. Képzeld el magadat a betegség vagy probléma nélkül. Képzeld el a vágyott szabad állapot elnyerésével járó érzelmeket.

Szakítsd le a tilalmi táblákat! A legegyszerűbb út a legjobb. A fegyelmezett képzelet csodákra képes A fegyelmezett avagy tudományos képzelet használata csodálatosan alkalmas arra, hogy tudatalattidtól a megfelelő reakciókat kaphasd. Mint korábban rámutattunk, tudatalattid építette testedet, és ellenőrzi összes életfunkcióit. A Biblia szerint És amit könyörgésetekben kértek, meg is kapjátok azt, ha hisztek. (Máté 21:22.) Hinni annyi, mint valamit igaznak elfogadni, együtt élni valaminek az igazságával. S mindaddig, míg ezt az állapotot fenntartod, részesülsz a meghallgatást nyert ima örömeiből!

A sikeres imádsághoz vezető három lépés

  1. Vess egy pillantást a problémára!

 2. Hagyatkozz a csupán a tudatalattid által ismert megoldásra vagy kiútra!

 3. Érezd át a mély meggyőződés nyugalmát, hogy minden a legjobban alakul! Ne gyengítsd imádat ilyesmivel: “Szeretném, ha meggyógyulnék", “Remélem".

Az elvégzendő feladat felől kialakított érzésed a “főnök". Tiéd a harmónia. Tudnod kell, hogy tiéd az egészség. Azáltal válj intelligenssé, hogy tudatalattid végtelen gyógyító hatalmát hordozhatod. Továbbítsd az egészség eszméjét tudatalattidnak, míg meg nem győzöd; akkor pedig lazíts. Szabadulj meg önmagadtól! Jelentsd ki a körülményekről és feltételekről is: “Ez is el fog múlni." A lazítás révén befolyásolhatod tudatalattidat, és felszabadíthatod az eszméd mögötti mozgató energiát, hogy átvegye a vezénylést, és megvalósítsa az eszmét.

A visszájára fordított erőfeszítés törvénye; miért fordul ellenkezőjére imádságod?

Coué, a híres francia pszichológus, aki úgy negyven éve Amerikába látogatott, így határozta meg a visszájára fordított erőfeszítés törvényét: “Ha vágyaid és képzeleted ellentmondanak egymásnak, mindig a képzeleted győz."

Tegyük fel, hogy felszólítanak rá, sétálj végig a padlóra fektetett palánkon. Habozás nélkül megtennéd. Tegyük most fel, hogy a kérdéses palánk két fal között feszül tíz méter magasságban. Most is végigsétálnál-e rajta? Vágyadat, hogy megtedd, leküzdi képzeleted, azaz félelmed a lezuhanástól. Lelki szemeid előtt az uralkodó kép a zuhanásé volna, s ez a kép győzedelmeskedne. Vágyad, akaratod, erőfeszítésed, hogy végigmenj a palánkon, mind-mind a visszájára fordulna, a kudarcról alkotott uralkodó képzet valósulna meg.

A szellemi erőfeszítés mindig önmagát győzi le, a kívánt végkifejlet ellenkezőjét eredményezi. Elmédben eluralkodnak a gyengeségedről, az akadályok áthághatatlanságáról alkotott szuggesztiók; tudatalattidat pedig az uralkodó eszme ellenőrzi. Tudatalattid két ellentmondó javaslat közül az erősebbet fogadja el. Jobb mindig mellőzni az erőfeszítést.

Ha így szólsz: “Szeretnék meggyógyulni, de képtelen vagyok rá", “Igazán annyira igyekszem", “Kényszerítem magamat, hogy imádkozzam", “Minden akaraterőmet latba vetem", akkor fel kell ismerned: kudarcod oka maga az erőfeszítés. Sose próbáld akaraterőd segítségével rábírni a tudatalattidat valamely eszme elfogadására. Az ilyen próbálkozások eleve kudarcra vannak kárhoztatva, és éppen az ellenkezőjét kapod annak, amiért imádkoztál.

Lássunk egy meglehetősen gyakori példát: Vizsgázó diákok tapasztalhatják dolgozataik fölé hajolva, hogy hirtelen minden tudás kiröppent a fejükből. Elméjük kétségbeejtően üres lett, és képtelenek visszaemlékezni akárcsak egy odavaló gondolatra is. Minél elkeseredettebben szorítják össze a fogukat, minél több akaraterőt vetnek be, annál messzebb szöknek a válaszok. Alighogy kiléptek azonban a vizsgateremből, alighogy megszűnt a szellemi nyomás, a hiába keresett válaszok ott ingerkednek előttük, napnál világosabban.

Kudarcuk oka az volt, hogy túl erősen kényszerítették magukat emlékezésre. E példa a visszájára fordított erőfeszítés törvényét illusztrálja, amikor éppen az ellenkezőjét kapjuk annak, amiért imádkoztunk.

A vágy és képzelet ellentmondását fel kell oldanod!

A szellemi erő bevetésével eleve feltételeztük, hogy ellenállásra találunk. Ha elméd a probléma leküzdésének módjára koncentrál, akkor már nem törődik az akadállyal magával. ...ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. (Máté 18:19.) Ki ez a kettő? Tudatos és tudat alatti elméd harmóniájáról, összhangjáról van itt szó, bármely eszme, vágy, elképzelés esetében. Ha elméd két fele nem vitatkozik egymással, imád teljesül.  A két egyetértő fél helyett elképzelheted önmagadat és vágyadat, gondolatodat és érzésedet, eszmédet és érzelmedet, vágyadat és képzeletedet. Elkerülheted az összeütközést vágyaid és elképzeléseid között, ha álmos állapotba jutsz, ami minden erőfeszítést a minimumra korlátoz.

Álmos állapotban a tudatos elme meglehetősen mélyre alásüllyed. Alvás előtt gyakorolhatod a legerősebb hatást tudatalattidra. Ilyenkor és közvetlenül felébredés után bukkan ugyanis leginkább felszínre a tudatalatti. Ebben az állapotban nem mutatkoznak a negatív gondolatok és képzetek, amelyek egyébként semlegesítenék vágyaidat és meggátolnák, hogy átjussanak a tudatalattidhoz. Ha elképzeled a megvalósult vágy fölött érzett örömet, és átérzed a teljesülés izgalmát, tudatalattid valóra váltja vágyaidat.

Rengetegen oldják meg problémáikat és dilemmáikat képzelőerejük szabályozott, irányított, fegyelmezett játékával, tudván, hogy amit elképzelnek, és igaznak elfogadnak, az szükségképpen valóra válik.

A következő példa remekül illusztrálja, hogyan lett úrrá egy fiatal lány a vágya és képzelete közötti konfliktuson.

Harmonikus megoldást keresett peres ügyére, képzeletében azonban csak a kudarc, veszteség, anyagi csőd, nyomor képeinek jutott hely. A per is eléggé bonyolult volt, és egyik halasztást a másik után szenvedte, anélkül hogy körvonalazódott volna a megoldás. Javaslatomra a leány minden este, elalvás előtt álmos állapotba hozta magát, és amennyire csak telt tőle, maga elé képzelte a per szerencsés lezárását. Tudta, hogy a maga elé képzelt képnek egyeznie kell szíve vágyával. Elalvás előtt a lehető legélethűbben megjelenítette elméje színpadán az ügyvédjét, amint lelkes tárgyalást folytat vele a per kimeneteléről. Képzeletében kérdéseket tett fel az ügyvédnek, aki sorra így válaszolt: “Tökéletes, harmonikus megoldást találtunk. Az ügyet a peres eljárás keretein kívül rendeztük." Valahányszor visszatértek félelmei a nap folyamán, a leány ismét lejátszotta képzelt filmjét, az összes gesztussal, hanggal, zajhatásokkal. Könnyen el tudta képzelni ügyvédje hangját, mosolyát, viselkedését. Olyan gyakran játszotta el a filmet, hogy az szubjektív mintává, szabályos vágánnyá alakult. Néhány hét elteltével ügyvédje telefonált, és tárgyilagosan megerősítette mindazt, amit a leány addig elképzelt, és belsőleg igaznak elfogadott.

Erre gondolt az éneklőmester, amikor ezt írta a 19. zsoltárban: Legyenek kedvedre valók szájam mondásai (gondolataid, képzeleted képei) és az én szívem gondolatai (érzéseid, természeted, érzelmeid) előtted legyenek, oh, Uram (tudatalatti elméd törvénye), kősziklám és megváltóm (tudatalattid hatalma és bölcsessége megválthat betegségtől, szolgaságtól, nyomorúságtól).

Értékes szempontok

1. A szellemi kényszerítés és a túlzott erőfeszítés aggodalomra és félelemre utal, ezek pedig gátolják imád teljesülését. Csak nyugalom!

2. Ha ellazítod elmédet, amikor elfogadsz egy eszmét, tudatalattid hozzáláthat az elképzelés valóra váltásához.

3. A hagyományos módszerektől függetlenül gondolkodj és tervezz. Ne feledd, minden problémára van válasz és van megoldás!

4. Ne foglalkozz túl sokat szíved verésével, légzéseddel vagy tested bármely részének működésével! Támaszkodj minél jobban a tudatalattidra, és gyakran jelentsd ki, hogy az isteni rend szerinti tevékenység folyik bennük.

5. Az egészség érzése egészséget eredményez. A gazdagság érzése gazdagságot eredményez. Hogy érzed magad?

6. Leghatalmasabb képességed a képzelőerőd. Helyesen hangzó, szépnek látszó dolgokat képzelj el! Az vagy, aminek képzeled magad.

7. Álmos állapotban elkerülöd az összeütközést tudatos és tudatalatti éned között. Elalvás előtt újra és újra képzeld el vágyad teljesülését. Aludj békésen, ébredj örvendezve!

És most megosztok veletek egy imát! Reggel, amikor a szemed kinyitod, mondd el magadban!

 A boldogság imája

“Az isteni rend vigyázza életemet ma is, mint mindennap. Ma minden dolog együttműködik és a javamra szolgál. Új, csodálatos nap áll előttem. Sosem lesz még egy ilyen napom. Isteni útmutatás vezérel egész nap, és bármibe is kezdek, sikerem lesz. Az isteni szeretet körülvesz, átölel és beburkol engem, békében járom utamat. Ha figyelmem eltévelyedne a jótól és építő jellegűtől, azonnal visszairányítom mindarra, ami kellemes és eredményes. Lelki és szellemi mágnesként vonzom magamhoz mindazt, ami áldásos rám nézve, és hozzájárul gyarapodásomhoz. Bámulatos sikereket érek el minden ma indított vállalkozásomban. Határozottan boldog leszek egész nap."

Így kezdődjék minden egyes napod,; a boldogságot választod ezzel, és sugárzóan vidám egyéniség leszel.

Szeretettel

Szabó Marianna

Forrás: DR. JOSEPH MURPHY Tudatalattid csodálatos hatalma

Mar. 24, 2017

Minden egyes gondolat megváltoztatja sorsunkat, sikert vagy sikertelenséget, betegséget vagy egészséget, szenvedést vagy örömet von maga után. Meg kell hát tanulnunk, hogy a lehető legoptimálisabban használjuk gondolkodásunkat.

A legfontosabb az igazi pozitív gondolkodás: felismerni, hogy mindaz, ami velem történik, valójában jó nekem, mert szükségessé vált számomra, és segítségemre van. Ezért ajánlatos minden életfeladatot elvállalni és elvégezni, különben a sors kénytelen megismételni a leckét egészen addig, míg a feladatot meg nem oldom. A szellemi technikákat éppúgy meg kell tanulnunk, mint ahogy megtanultunk járni, enni, kerékpározni, úszni vagy akár beszélni.

Az életben az az ember halad a legbiztosabban előre, aki a legjobban felkészült arra, hogy erejét optimálisan használja fel, lehetőségeit pedig tökéletesen kiaknázza.

Életkörülményeinket gondolataink által teremtjük meg. Mi gondoljuk ezeket a gondolatokat, amelyek cselekedeteket vonnak maguk után, melyek aztán egész életünkre hatással vannak - megteremtik a mi valóságunkat.

Legtöbb gondolatunk tudattalan, ám ezek a tudattalan gondolatok, melyek például a gyermekkorban születtek, éppoly hatékonyan működnek, mint például mások véleménye, megállapítása, ítélete, melyet nap mint nap hallunk, és tudattalanul befogadunk.

Ugyanígy hatnak azok a szólások is, melyeket mi magunk nap-mint nap használunk:

„Nem hiszem, hogy ebből lesz valami.”

„A pénz nem ismer barátságot.”

„Ez soha nem fog sikerülni nekem.”

„Ma megint teljesen kivagyok.”

Ezeknek a mondatoknak folytonos ismétlésével meggyőzzük tudatalattinkat arról, hogy ezek az állítások igazak, és a tudatalattink ennek megfelelően fog viselkedni.

A bölcs és a bolond között az a különbség, hogy a bölcs uralja gondolatait, míg a bolondot a gondolatai uralják.

Azok a gondolatok, melyektől nem tudunk szabadulni, a végzetünkké válnak!!! A legtöbb ember azért nem tudja vágyait megvalósítani, mert nem tud uralkodni gondolatain. Szétszórja őket, ahelyett hogy egyetlen célra koncentrálna, és így érné el mindazt, amit csak gondolni vagy hinni képes.

Inkább csodában reménykedik: a beteg orvosi segítségben vagy egy csodagyógyszerben, s ha ezem segít, akkor egy hipnotizőrben vagy szellemgyógyászban, aki minden különösebb gond nélkül azonnal meggyógyítja -hogy utána tovább folytassa helytelen életmódját.

A szegény gyorsan akar meggazdagodni, legszívesebben egy lottófőnyeremény segítségével, ahol csekély befektetéssel nagy eredményt lehet elérni. Az egyedülálló meg akarja találni ideális partnerét a sors kegye által, anélkül hogy megkérdezné, vajon ő ideális partner-e a társa számára.

A legritkább esetben kérdezzük meg magunktól: miért is kerültünk ilyen körülmények közé, mivel idéztük elő, és hogyan tudunk magunk segíteni rajta? Hogyan tudna egészségesebben élni vagy egyéni teljesítményeit növelni, hogyan lehet belőle ideális partner, aki automatikusan „a megfelelő" társat vonzza magához?

Ajándékokat szeretnénk kapni, s közben elfelejtjük, hogy az ember csak azt arathatja le, amit elvetett. Pedig az élet mindig újabb lehetőségeket kínál nekünk, csupán fel kell ismernünk és ki kell használnunk. Ne ragadjunk hát le annál, hogy mi mindenben szenvedünk hiányt, mert ez csak elégedetlenséghez és agresszióhoz vezet! Mihelyt a lehetőségeinkre figyelünk, észrevesszük, hogy az élet minden pillanatban lehetőséget kínál nekünk, s életünk máris gazdagabb, mi pedig boldogabbak leszünk! Ismerjük hát fel: hiányra szükség van, mert különben nem volna már mit tenni, csakhogy lehetőség is számtalan van, és minden nehézség valójában egy álcázott lehetőség.

A boldogság nem szerencse kérdése, hanem az élet által bőségesen kínált lehetőségek meglátásának, felismerésének, kihasználásának következménye. Teljesen mindegy, honnan jövünk, a döntő az, hogy most hová tartunk!

Tegyük hát meg az első lépést a helyes irányba, és életünk meg fog változni. (Kurt Tepperwin: Szellemi törvények)

Szeretettel

Szabó Marianna

Feb. 28, 2017

Az Isteni egység törvénye

Olyan világban élünk, ahol minden összefügg mindennel. Minden, amit mondunk, gondolunk és hiszünk, befolyásol minket, másokat és az univerzumot körülöttünk.

A vibráció törvénye

Az univerzumban minden él: mozog és vibrál. Ugyanez vonatkozik a gondolatainkra, érzelmeinkre, vágyainkra és kívánságainkra az éteri világban mindez energia. Mindennek, amit gondolunk és kimondunk, megvan a saját egyedi rezgése.

A tett törvénye

Cselekedeteinkkel a gondolatainkat, álmainkat, érzelmeinket, vágyainkat és szavainkat valósítjuk meg. Olyan világot teremtünk magunk körül, ami ezeknek megfelel.

Az univerzális törvény szerint mindenki problémák sorozatán kell, keresztülmenjen azért, hogy megerősítse a belső fényét. Ezeket, a próbákat mind kihívásnak kell felfognunk és a szívünkkel összhangban, arra hallgatva tudjuk ezeket a legjobban megoldani. Nehézségük viszonylagos, megérteni őket csak korábbi tetteinkből és gondolatainkból tudjuk, mert ezeknek a következményei.

Az egyezés törvénye

Az egyezés törvénye szerint Földünk alapelveinek és törvényeinek, azaz amivel a fizikai világot meg tudjuk magyarázni, megvannak a megfelelői az univerzumban is. Amint fent, úgy lent.

 Ok-okozat törvénye

Az univerzumban semmi nem történik véletlenül. Minden tettnek, de minden gondolatnak, még a ki nem mondott érzelmeknek is van következménye, azaz amint vetsz, úgy aratsz.

A viszonzás törvénye

Az ok és okozat törvényének értelmében részesedhetünk áldásban és bőségben. Gondolataink/tetteink eredménye ajándékokban, pénzben, öröklésben, barátságokban és áldásban jelenik meg látható módon.

A folyamatos energia-átalakulás törvénye

Az univerzum törvényei szerint mindenkiben megvan a szükséges erő, hogy életének feltételeit átalakítsa. A magasabb vibráció magába fogadja és átalakítja az alacsonyabbat; ezért mindenki megváltoztathatja az életét azáltal, hogy megérti az univerzális törvényeket és használja ezek alapelveit, amivel elérheti a változást.

Az adás és kapás törvénye

Az univerzum az egyensúlyra törekszik. Mindenkinek annyi jut, amennyit másoknak ad. Mivel minden energia, ezért bármit is adsz, valamilyen formában visszakapod. Felismerheted, hogy a pénz is energia, csak arra jó, hogy megkapj érte valamit. Bármikor adsz, tedd jó érzéssel. És minél többet adsz, annál többet kaphatsz: ez így működik. Ugyanakkor soha ne mulaszd el felismerni, ha kapsz: akkor sem, ha az egy mosoly.

 A polaritás törvénye

Az univerzális törvény szerint minden folyamatban van és mindennek van ellentéte. Átváltoztathatunk nemkívánatos gondolatokat azáltal, hogy az ellenkezőjére gondolunk. Ez a mentális vibráció törvénye. A rosszkedved egy pillanat alatt átváltozhat jókedvvé; próbáld ki, mosolyogj.

A ritmus törvénye

Az univerzális törvény szerint minden vibrál és bizonyos ritmusban mozog. A negatív és a pozitív ciklusok egyenlő arányban váltakoznak, kiegyensúlyozzák egymást. A ciklusok negatív részein úgy lehet felülemelkedni, hogy nem hagyjuk, hogy a negatív dolgok átvegyék az irányítást a tudatunkon (lsd. Polaritás törvénye).

A nemek törvénye

Az univerzum törvénye szerint mindennek van férfi (yang) és női (yin) tulajdonsága, és ez az egész teremtés alapja. A bennünk lévő férfi és női energiákat meg tanulhatjuk úgy egyensúlyozni, hogy ez által mesterek és az Istenekkel egyenrangú igaz társteremtők legyünk.

A vonzás törvénye

 Az univerzális törvény megmutatja, hogyan alkothatunk dolgokat, alakíthatunk eseményeket, és hogyan hívhatunk be embereket az életünkbe. Gondolataink, érzéseink, szavaink és tetteink energiát termelnek, amik szintén energiát vonzanak magukhoz – a negatív energia negatív energiát, a pozitív pedig pozitívat. Ha valamire vágysz, képzeld el oly módon, hogy a lehető legkevésbé korlátozd annak megvalósulását. Ne félj nagyokat kérni: mindenkinek adatik. Tágítsd ki határaid. Mivel a világegyetemben az adás és kapás összhangban működik, neked is fel kell ajánlanod valamit, neked is tenned kell érte. A vonzás törvénye ezoterikus fogalom. Alapelve, hogy minden gondolat, rezgéseket bocsát ki, és a hasonló a hasonlót, vonzza.

A mai felfogás szerint a vonzás törvénye azt jelenti, hogy az emberek gondolatai irányítják életük valóságát, akár tudatában vannak ennek, akár nem. Az elmélet szerint a gondolatoknak teremtő ereje van: amire gondolunk, és hisszük, hogy ez lehetséges, az valósággá válik. A gondolatok lehetnek tudatosak vagy tudattalanok.

A gondolatoknak olyan energiájuk van, ami a mágnesességhez hasonlóan vonzó energiával bír. Ahhoz, hogy irányítani tudjuk ezt az energiát, öt dolgot kell gyakorolnunk: 

 • Tudnod kell, hogy valójában mire vágysz, és kérd azt az univerzumtól.
 • Univerzum fogalmát tágan használják: teremtőként, Istenként vagy bármi másként is felfogható.
 • Összpontosítsd az érzelmeidet a kívánt dologra, és érezz hálát, lelkesedj érte.
 • Viselkedj és érezz úgy, mintha már megtörtént volna a kívánt dolog.
 • Légy nyitott, és fogadd el, amit kapsz.

Ha az ember arra gondol, amije nincs, akkor a hiányból fog még többet kapni; ezt a negatív gondolatoknak köszönheti.

A vonzás törvényét az orvostudományban is alkalmazták. A betegség erősen összefügg a beteg képzeletével. Aki meg akar gyógyulni, annak egészségesnek kell éreznie magát.

Minden gondolat, bármekkora is, vonzási energiával bír, egyre nagyobb ereje van, mígnem a növekedési folyamat befejeződik és ténnyé válik.

Minden emberi történést egy gondolat előz meg!!! 

 • Feltétel nélküli összefüggés van aközött, amit gondolsz és érzel és aközött, ami aztán megjelenik a tapasztalatodban.
 • Aminek figyelmet szentelsz, azt behívod az életedbe.
 • Aminek figyelmet, gondolatot szentelsz, arról kialakul benned egy kép, ami mint egy mágnes működik és a külső körülményeid is ennek megfelelően fognak alakulni.
 • Figyelj oda, minek mekkora figyelmet szentelsz, mit mennyire engedsz a fejedbe! Törekedj rá, hogy pozitív érzelmeket kiváltó gondolatokkal, képekkel legyél tele!

Ez egy állandóan ható, egyetemes törvény, melyet, ha ismersz, tudod a szándékaid szerint irányítani az életedet, minden és mindenki más hatásától függetlenül. Képes leszel megérteni, mi miért történik a világban, nemcsak veled, hanem másokkal is.

Ha eddig nem tudtál róla, és mégis sikeresnek érzed az életedet, az azért van, mert sok emberben ösztönösen felszínen van ez a tudás.

A vonzás törvényéről szóló tudás nem mai keletű, de most terjed el széles körben a földön!!!

 A vonzás törvényével váltsd valóra az általad vágyott életet:

 • Alkosd meg gondolatban annak a képét, amit szeretnél elérni!
 • Az illető dologgal kapcsolatban szüntesd meg a negatív gondolataidat!
 • A többit elrendezi a vonzás törvénye!!!

Minél többet gondolsz a vágyott dologra és minél pozitívabb érzelmekkel, annál hamarabb megjelenik a tapasztalatodban!!!

Vedd kezedbe életed!

Gondolatok ezrei futnak át agyunkon egyetlen nap leforgása alatt is. Néhány közülük életet ad nekünk, mert felépít bennünket, míg a többiek letörnek, elveszik reményünket.

Nem arra születtél, hogy a negatív gondolatok irányítsanak. Isten úgy tervezett, hogy TE irányítsd gondolataid és a lehető legteljesebb életet éld, megtapasztald Isten jóságát, kegyét, áldásait, bármilyen helyzetben is vagy.

Azt nem határozhatod meg, hogy milyen gondolatok merüljenek fel, de azt el tudod dönteni, hogy melyiket hagyod maradni.

A Biblia azt mondja, hogy amint az ember szívében gondolkodik, olyan ő (Példabeszédek 23:7).

Nagyon fontos megértenünk, hogy tetteinket gondolataink határozzák meg.

Sokszor újra és újra lejátsszuk ugyanazokat a negatív gondolatokat, melyek rossz útra visznek. Ilyenkor „váltsunk egy csatornát” és gondoljunk pozitív dolgokra. Olyanokra, melyek reményt és életet adnak. Ha így teszünk, kezdjük megtapasztalni a nagyobb sikereket és látjuk magunkat új szintekre emelkedni.

Ne feledd, ha ellenőrzésed alá veszed gondolataidat, azzal ellenőrzésed alá veszed életed.

Szeretettel

Szabó Marianna