Aug. 27, 2016

Sorsod az élet könyvében - Az Akasha-krónika titka

Nem túlzok, amikor azt mondom, hogy a számítógép alapvető módon változtatta meg  életünket, vonatkozzon ez kommunikációra, oktatásra, szórakozásra, munkára stb. Ezalól társadalmunk egyetlen helyszíne sem maradt kivétel. A számítógép memóriájába  elhelyezett információmennyiség szó szerint elképzelhetetlen, de mindez az óriási adathalmaz sem mérhető össze az Akasha feljegyzések memóriájával.

Az Akasha feljegyzéseket, azaz az Élet könyvét egy világegyetemi szintű szuper számítógépes rendszerhez lehet hasonlítani. Ebben a rendszerben minden olyan emberről információk lelhetők fel, akik valaha éltek a földön. Képzeljétek el, hogy van egy olyan számítógépetek, amely rögzíti a világ minden eseményét. De nemcsak egyes eseményeket, hanem minden cselekedetet, szót, érzést, vágyat, elképzelést és akaratot tartalmaz, amik a létnek ezen a szintjén megtalálható volt. Ugyanakkor nemcsak írásos feljegyzésről van szó, hanem videó felvételről, ( pl. lepereg előtted életed filmje) mindenről ami a földön történt a teremtéstől kezdve. Ezek a feljegyzések mégsem csupán lerakódott információk. Óriási a befolyásuk a mindennapjainkra, kapcsolatainkra, állásfoglalásainkra, valamint nézeteinkre.

Az Akasha feljegyzésekben megtalálható az összes lélek története a megfogantatástól kezdve. Ezek a feljegyzések összekötnek egymással és befolyásolják az életünket. Álmokat és találmányokat inspirálnak, (pl. Albert  Einstein is beszélt erről)  oktató, életünket jobbá tenni igyekvő elfogulatlan bíróként felügyel minket.

Hol találhatunk említést az Élet könyvéről?

A mítoszokban, az Ó-és Újszövetségben, az asszírok, föníciaiak, a szemiták és a zsidók történetében. Ők hittek az un. mennyei táblák létezésében. A szent mitológiai könyvek szerzője James George Frazer szerint egy adott ember neve és élete között olyan erős a kötődés „hogy az embert felismerhetjük úgy  a külseje, mint a neve alapján” Az ókori Egyiptomban a név feljegyzésekből való kitörlése egyenlő volt az illető megsemmisülésével. Rudolf Steiner (1861-1925) Ausztriában született filozófus képes volt belelátni az anyagi világon túl létező szellemvilágba aki azt mondta: „Aki rendelkezik a szellemvilág érzékelésének képességével, az láthatja az elmúlt eseményeket az Akasha krónikában.

A leghitelesebb forrás

Az Akasha feljegyzésekre vonatkozó legterjedelmesebb információforrásokat, Edgar Cayce (1877-1945) amerikai misztikus feljegyzései között találjuk. Ez a figyelemre méltó ember 43 évig feküdt nap, mint nap transzállapotba zuhanva, képes volt mindenféle információ megszerzésére az Akasha krónikából. Ezzel a tisztánlátó és gyógyító képességével több ezer embert tudott meggyógyítani, vagy segíteni  életútja rendezésében. Ezen információk hitelességét bizonyítja a több tucat könyv és írás amelyek erről az alvó látóról szólnak.

Hogyan zajlott a folyamat amelynek során információkhoz jutott Cayce?

Amikor Cayce információkkal szolgált az érintett ember múltjáról, idő és térbeli útjáról, gyakran ezekkel a szavakkal kezdte mondanivalóját.

„Igen rendelkezünk ezen lényről szóló feljegyzésekről, amelyek most mint….váltak ismertté”

Folyamat:

„Önmagamat saját testem egy kicsin pontjának látom. Körülöttem sötétség van és szenvedek a magánytól. Egyszerre fehér fénycsóva borítja el az elmémet. Ahogyan ez a kicsiny pontocska felfelé mozog, megtudom, hogy ehhez a fényhez kell ragaszkodnom, másképpen elvesznék. A felfelé vezető úton fokozatosan tudatára ébredek a lét különböző szintjeinek. Ahogy felfelé haladok az utamon egyre több fény, magasabb szinteken gyönyörű színeket és bájos zenéket érzékelek, majd a földöntúli szépségnek a kellős közepén állok. Ezután váratlanul oda kerülök, ahol az Akasha feljegyzések találhatók. Egy öreg férfi adja át nekem a feljegyzések nagykönyvét arról az emberről, akinek igyekszem segítségére lenni.”

Mihelyt hozzáfért a feljegyzéshez, Cayce képes volt kiválasztani azt az információt, ami az érintett személy számára a legnagyobb segítségül szolgált. A hozzáférhető anyagnak gyakran csak egy része került szóba, ám az érintettekből is tudta, hogy neki mi a „leghasznosabb és miben rejlik a remény”.

Az egyik értekezésben Caycy arra a tényre hívja fel a figyelmet, hogy az értekezések nem csupán a múltat írják le, hanem megtalálható bennük a jelen és a jövőbe vetett bizonyos kilátások is.

Egy másik értekezésben Caycét arra kérték fel, hogy mondja el a véleményét az Élet könyvéről! Cayce kijelentette. „Isteni feljegyzés neked, lelkednek ezek megismeréséhez. Ez egy olyan feljegyzés, amit a lény hagy maga után időben és térben a saját cselekedeteivel, gondolataival és türelmével együtt. Ha a végtelenre hangolt érintett lélek megnyílik, olvashatóvá válik azok számára, akik erre a tudatra ráhangolódnak. Közöttünk is élnek olyan tisztánlátók, gyógyítók, akik képesek olvasni az Akasha krónikából és ezáltal segítenek megoldani saját ill. családi problémákat, vagy elhunytakról kaphatunk információt, pl. akit nehezen akarunk elengedni. Ők különleges képességekkel megáldott segítők, akik segítségével megváltoztathatjuk eddigi nehéznek tűnt életünket.

Cayce értekezéseiből arra következtethetünk, hogy gondolataival, cselekedeteivel és kapcsolataival mindenki megírja tulajdon élettörténetét. Ez az információ állandó befolyást gyakorol ránk. Akinek lehetősége nyílik megismerkedni velük, jobban megérti önmagát és saját kapcsolatait a világegyetemmel.

Mi az értelme az Akasha feljegyzéseknek?

Az a küldetésük, hogy ne feledjük el  a múltunkat és tanulhassunk belőle. Ugyancsak segítségünkre van lelki és szellemi fejlődésünkben., mondja Cayce.

Jóllehet életünk összhangban van az ok és következmény karmikus törvényeivel, de hogy a múlt hatása egy fatalista folyamat lenne, hogy sorsunk eleve elrendeltetetett. és hogy van e szabad akaratunk, azt  a következő írásunkban kifejtjük!

Szeretettel

Szabó Marianna🙂

 

Forrás: Az írás, Edgar Cayce: Akasha krónika titka c. könyv alapján készült