Mar. 29, 2017

Miért nem ér célba és miért fordul visszájára imádságod? Hogyan érjük el a kívánt célokat?

A kudarcnak alapvetően két oka van: a hiányzó bizalom és a túlzott erőlködés

Nagyon sokan azzal gátolják saját imáik teljesülését, hogy nem képesek teljesen megérteni, hogyan is működik tudatalattijuk. Már attól is bizonyos mértékig nő az önbizalmad, ha tisztában vagy elméd működésének mikéntjével.

Vésd emlékezetedbe: mihelyt tudatalattid elfogad egy eszmét, azonnal hozzálát megvalósításához!

Képes a végsőkig kihasználni hatalmas lehetőségeit, és mélyebb elméd összes szellemi és lelki törvényét mozgósítja. Viselkedése nem függ attól, hogy az eszme jó-e vagy rossz. Ha tehát negatív értelemben használod, tudatalattid bajt, kudarcot, zűrzavart okoz. Használd építő jelleggel, és iránymutatást, szabadságot, lelki békét hoz neked. Tudatalattid kedvező reakciója és helyes válasza elkerülhetetlen, ha gondolataid pozitívak, építőek és szeretetteljesek. Mi sem nyilvánvalóbb mindezek után: a kudarc leküzdése érdekében csak egyetlen dolgod van, rá kell bírnod tudatalattidat eszméd, kívánságod elfogadására. Ehhez elegendő, ha te magád realitásként átérzed vágyadat, a többit elméd törvényei elvégzik.

Hittel és bizakodással telve továbbítsd vágyadat, és tudatalattid átveszi a feladatot, és engedelmeskedik. Mindig kudarcot vallasz, ha bármiféle szellemi kényszerítést alkalmazol - kényszerítésre nem reagál a tudatalattid, csupán hittel vagy tudatosan átérzett óhajra.

Kudarcodat ilyen kijelentések is okozhatják

“A dolgok egyre rosszabbodnak"

“Úgyse kapok eredményt"

“Nem látom a kiutat"

“Reménytelen"

“Nem tudom, mit tegyek"

“Teljesen összezavarodtam"

Az ilyen állítások semmiféle választ vagy együttműködést sem váltanak ki a tudatalattiból. Mint a helyben járó katona, nem haladsz sem előre, sem hátra, azaz nem jutsz sehová.

Képzeld el, hogy taxiba szállsz, és öt percen belül fél tucat címet adsz meg a sofőrnek. A szerencsétlen reménytelenül össze fog zavarodni, és valószínűleg sehová se lesz hajlandó elfuvarozni téged. Ugyanez a helyzet, amikor tudatalattiddal dolgozol. Kristálytisztán álljon előtted elgondolásod. Arra a határozott következtetésre kell jutnod, hogy van kiút, van megoldás, legyen szó nyomasztó gondról vagy súlyos betegségről. Csak tudatalattid végtelen intelligenciája tudja a választ. Amikor tudatodban elérted ezt a kristálytiszta következtetést, akkor mondhatod, hogy elhatároztad magad, és ezután adatik néked a te hited szerint.

Csak nyugodtan!

Tudatalattid a szerelőmestered, a mindentudó bölcs, akinek változatos eszközei vannak arra, hogy tested és lelked meggyógyítsa és ügyeid rendezze. Nyilatkoztass ki egészséget, és tudatalattid létrehozza számodra - de a dolog kulcsa a lazítás.

Ne aggódj a részletek és módozatok felől, de légy biztos az eredményben. Érezd át a sikeres megoldás boldogságát, legyen bár a problémád egészségeddel, anyagi helyzeteddel vagy állásoddal kapcsolatos.

Emlékezz vissza, milyen érzés volt, amikor felgyógyultál súlyos betegségedből. Jusson eszedbe: érzésed az összes tudat alatti demonstráció alapja. Új elképzelésedet, eszmédet szubjektíve befejezettnek kell érezned, nem a jövőben megvalósulónak, hanem olyannak, ami ebben a pillanatban készült el.

Ne harcolj!

A képzelőerődet használd, ne az akaraterődet! Tudatalattid használatakor ne ellenségre számíts, és ne az akaraterődet használd! Képzeld el a sikert, a szabadság állapotát. Azt tapasztalod majd, hogy intellektusod közbe szeretne avatkozni, mégis ragaszkodj egyszerű, gyermeki, csodákat művelő hitedhez. Képzeld el magadat a betegség vagy probléma nélkül. Képzeld el a vágyott szabad állapot elnyerésével járó érzelmeket.

Szakítsd le a tilalmi táblákat! A legegyszerűbb út a legjobb. A fegyelmezett képzelet csodákra képes A fegyelmezett avagy tudományos képzelet használata csodálatosan alkalmas arra, hogy tudatalattidtól a megfelelő reakciókat kaphasd. Mint korábban rámutattunk, tudatalattid építette testedet, és ellenőrzi összes életfunkcióit. A Biblia szerint És amit könyörgésetekben kértek, meg is kapjátok azt, ha hisztek. (Máté 21:22.) Hinni annyi, mint valamit igaznak elfogadni, együtt élni valaminek az igazságával. S mindaddig, míg ezt az állapotot fenntartod, részesülsz a meghallgatást nyert ima örömeiből!

A sikeres imádsághoz vezető három lépés

  1. Vess egy pillantást a problémára!

 2. Hagyatkozz a csupán a tudatalattid által ismert megoldásra vagy kiútra!

 3. Érezd át a mély meggyőződés nyugalmát, hogy minden a legjobban alakul! Ne gyengítsd imádat ilyesmivel: “Szeretném, ha meggyógyulnék", “Remélem".

Az elvégzendő feladat felől kialakított érzésed a “főnök". Tiéd a harmónia. Tudnod kell, hogy tiéd az egészség. Azáltal válj intelligenssé, hogy tudatalattid végtelen gyógyító hatalmát hordozhatod. Továbbítsd az egészség eszméjét tudatalattidnak, míg meg nem győzöd; akkor pedig lazíts. Szabadulj meg önmagadtól! Jelentsd ki a körülményekről és feltételekről is: “Ez is el fog múlni." A lazítás révén befolyásolhatod tudatalattidat, és felszabadíthatod az eszméd mögötti mozgató energiát, hogy átvegye a vezénylést, és megvalósítsa az eszmét.

A visszájára fordított erőfeszítés törvénye; miért fordul ellenkezőjére imádságod?

Coué, a híres francia pszichológus, aki úgy negyven éve Amerikába látogatott, így határozta meg a visszájára fordított erőfeszítés törvényét: “Ha vágyaid és képzeleted ellentmondanak egymásnak, mindig a képzeleted győz."

Tegyük fel, hogy felszólítanak rá, sétálj végig a padlóra fektetett palánkon. Habozás nélkül megtennéd. Tegyük most fel, hogy a kérdéses palánk két fal között feszül tíz méter magasságban. Most is végigsétálnál-e rajta? Vágyadat, hogy megtedd, leküzdi képzeleted, azaz félelmed a lezuhanástól. Lelki szemeid előtt az uralkodó kép a zuhanásé volna, s ez a kép győzedelmeskedne. Vágyad, akaratod, erőfeszítésed, hogy végigmenj a palánkon, mind-mind a visszájára fordulna, a kudarcról alkotott uralkodó képzet valósulna meg.

A szellemi erőfeszítés mindig önmagát győzi le, a kívánt végkifejlet ellenkezőjét eredményezi. Elmédben eluralkodnak a gyengeségedről, az akadályok áthághatatlanságáról alkotott szuggesztiók; tudatalattidat pedig az uralkodó eszme ellenőrzi. Tudatalattid két ellentmondó javaslat közül az erősebbet fogadja el. Jobb mindig mellőzni az erőfeszítést.

Ha így szólsz: “Szeretnék meggyógyulni, de képtelen vagyok rá", “Igazán annyira igyekszem", “Kényszerítem magamat, hogy imádkozzam", “Minden akaraterőmet latba vetem", akkor fel kell ismerned: kudarcod oka maga az erőfeszítés. Sose próbáld akaraterőd segítségével rábírni a tudatalattidat valamely eszme elfogadására. Az ilyen próbálkozások eleve kudarcra vannak kárhoztatva, és éppen az ellenkezőjét kapod annak, amiért imádkoztál.

Lássunk egy meglehetősen gyakori példát: Vizsgázó diákok tapasztalhatják dolgozataik fölé hajolva, hogy hirtelen minden tudás kiröppent a fejükből. Elméjük kétségbeejtően üres lett, és képtelenek visszaemlékezni akárcsak egy odavaló gondolatra is. Minél elkeseredettebben szorítják össze a fogukat, minél több akaraterőt vetnek be, annál messzebb szöknek a válaszok. Alighogy kiléptek azonban a vizsgateremből, alighogy megszűnt a szellemi nyomás, a hiába keresett válaszok ott ingerkednek előttük, napnál világosabban.

Kudarcuk oka az volt, hogy túl erősen kényszerítették magukat emlékezésre. E példa a visszájára fordított erőfeszítés törvényét illusztrálja, amikor éppen az ellenkezőjét kapjuk annak, amiért imádkoztunk.

A vágy és képzelet ellentmondását fel kell oldanod!

A szellemi erő bevetésével eleve feltételeztük, hogy ellenállásra találunk. Ha elméd a probléma leküzdésének módjára koncentrál, akkor már nem törődik az akadállyal magával. ...ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. (Máté 18:19.) Ki ez a kettő? Tudatos és tudat alatti elméd harmóniájáról, összhangjáról van itt szó, bármely eszme, vágy, elképzelés esetében. Ha elméd két fele nem vitatkozik egymással, imád teljesül.  A két egyetértő fél helyett elképzelheted önmagadat és vágyadat, gondolatodat és érzésedet, eszmédet és érzelmedet, vágyadat és képzeletedet. Elkerülheted az összeütközést vágyaid és elképzeléseid között, ha álmos állapotba jutsz, ami minden erőfeszítést a minimumra korlátoz.

Álmos állapotban a tudatos elme meglehetősen mélyre alásüllyed. Alvás előtt gyakorolhatod a legerősebb hatást tudatalattidra. Ilyenkor és közvetlenül felébredés után bukkan ugyanis leginkább felszínre a tudatalatti. Ebben az állapotban nem mutatkoznak a negatív gondolatok és képzetek, amelyek egyébként semlegesítenék vágyaidat és meggátolnák, hogy átjussanak a tudatalattidhoz. Ha elképzeled a megvalósult vágy fölött érzett örömet, és átérzed a teljesülés izgalmát, tudatalattid valóra váltja vágyaidat.

Rengetegen oldják meg problémáikat és dilemmáikat képzelőerejük szabályozott, irányított, fegyelmezett játékával, tudván, hogy amit elképzelnek, és igaznak elfogadnak, az szükségképpen valóra válik.

A következő példa remekül illusztrálja, hogyan lett úrrá egy fiatal lány a vágya és képzelete közötti konfliktuson.

Harmonikus megoldást keresett peres ügyére, képzeletében azonban csak a kudarc, veszteség, anyagi csőd, nyomor képeinek jutott hely. A per is eléggé bonyolult volt, és egyik halasztást a másik után szenvedte, anélkül hogy körvonalazódott volna a megoldás. Javaslatomra a leány minden este, elalvás előtt álmos állapotba hozta magát, és amennyire csak telt tőle, maga elé képzelte a per szerencsés lezárását. Tudta, hogy a maga elé képzelt képnek egyeznie kell szíve vágyával. Elalvás előtt a lehető legélethűbben megjelenítette elméje színpadán az ügyvédjét, amint lelkes tárgyalást folytat vele a per kimeneteléről. Képzeletében kérdéseket tett fel az ügyvédnek, aki sorra így válaszolt: “Tökéletes, harmonikus megoldást találtunk. Az ügyet a peres eljárás keretein kívül rendeztük." Valahányszor visszatértek félelmei a nap folyamán, a leány ismét lejátszotta képzelt filmjét, az összes gesztussal, hanggal, zajhatásokkal. Könnyen el tudta képzelni ügyvédje hangját, mosolyát, viselkedését. Olyan gyakran játszotta el a filmet, hogy az szubjektív mintává, szabályos vágánnyá alakult. Néhány hét elteltével ügyvédje telefonált, és tárgyilagosan megerősítette mindazt, amit a leány addig elképzelt, és belsőleg igaznak elfogadott.

Erre gondolt az éneklőmester, amikor ezt írta a 19. zsoltárban: Legyenek kedvedre valók szájam mondásai (gondolataid, képzeleted képei) és az én szívem gondolatai (érzéseid, természeted, érzelmeid) előtted legyenek, oh, Uram (tudatalatti elméd törvénye), kősziklám és megváltóm (tudatalattid hatalma és bölcsessége megválthat betegségtől, szolgaságtól, nyomorúságtól).

Értékes szempontok

1. A szellemi kényszerítés és a túlzott erőfeszítés aggodalomra és félelemre utal, ezek pedig gátolják imád teljesülését. Csak nyugalom!

2. Ha ellazítod elmédet, amikor elfogadsz egy eszmét, tudatalattid hozzáláthat az elképzelés valóra váltásához.

3. A hagyományos módszerektől függetlenül gondolkodj és tervezz. Ne feledd, minden problémára van válasz és van megoldás!

4. Ne foglalkozz túl sokat szíved verésével, légzéseddel vagy tested bármely részének működésével! Támaszkodj minél jobban a tudatalattidra, és gyakran jelentsd ki, hogy az isteni rend szerinti tevékenység folyik bennük.

5. Az egészség érzése egészséget eredményez. A gazdagság érzése gazdagságot eredményez. Hogy érzed magad?

6. Leghatalmasabb képességed a képzelőerőd. Helyesen hangzó, szépnek látszó dolgokat képzelj el! Az vagy, aminek képzeled magad.

7. Álmos állapotban elkerülöd az összeütközést tudatos és tudatalatti éned között. Elalvás előtt újra és újra képzeld el vágyad teljesülését. Aludj békésen, ébredj örvendezve!

És most megosztok veletek egy imát! Reggel, amikor a szemed kinyitod, mondd el magadban!

 A boldogság imája

“Az isteni rend vigyázza életemet ma is, mint mindennap. Ma minden dolog együttműködik és a javamra szolgál. Új, csodálatos nap áll előttem. Sosem lesz még egy ilyen napom. Isteni útmutatás vezérel egész nap, és bármibe is kezdek, sikerem lesz. Az isteni szeretet körülvesz, átölel és beburkol engem, békében járom utamat. Ha figyelmem eltévelyedne a jótól és építő jellegűtől, azonnal visszairányítom mindarra, ami kellemes és eredményes. Lelki és szellemi mágnesként vonzom magamhoz mindazt, ami áldásos rám nézve, és hozzájárul gyarapodásomhoz. Bámulatos sikereket érek el minden ma indított vállalkozásomban. Határozottan boldog leszek egész nap."

Így kezdődjék minden egyes napod,; a boldogságot választod ezzel, és sugárzóan vidám egyéniség leszel.

Szeretettel

Szabó Marianna

Forrás: DR. JOSEPH MURPHY Tudatalattid csodálatos hatalma