Apr. 6, 2017

Ha az élet mindig megbocsát neked, te miért ne tudnál? -A megbocsátás technikája

Az élet megbocsát, ha megvágod az ujjad. Bensőd tudatalatti intelligenciája azonnal hozzálát, hogy megjavítsa. Új sejtek hidalják át a vágást. Ha tévedésből romlott ételt ennél, az Élet megbocsát, és életben maradásod érdekében eléri, hogy visszaöklendezd. Ha megégeted a kezedet, az életelv megszünteti az ödémát és a vérbőséget, új bőrt, szövetet, sejteket ajándékoz neked. Az Élet nem táplál sérelmeket irányodban, és mindig megbocsát. Ha a természettel összhangban gondolkodva együttműködsz az Élettel, akkor mindig helyreállítja egészségedet, életerődet, kiegyensúlyozottságodat, lelki nyugalmadat. A negatív, fájdalmas emlékek, a keserűség és rosszakarat megcsomósodik, és gátolja az életelv szabad áramlását.

A megbocsátás a gyógyulás előfeltétele

És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van... (Márk 11:25)

Lelki békénk és kicsattanó egészségünk megőrzése szempontjából nagyon lényeges, hogy meg tudjunk bocsátani másoknak. Ha tökéletes egészségre és boldogságra törekszel, mindenkinek meg kell bocsátanod, aki valaha is megsértett. Önmagadnak úgy bocsáthatsz meg, hogy gondolataidat összhangba hozod az isteni renddel és törvénnyel. Mindaddig nem keríthetsz azonban erre sort, amíg előbb meg nem bocsátottál a többieknek. Ha pedig önmagadnak nem bocsátasz meg, azzal nem többről és nem kevesebbről, mint lelki büszkeségről, azaz tudatlanságról teszel tanúbizonyságot.

Az orvostudománynak azon a területén, amelyet ma pszichoszomatikus területnek hívnak, szakemberek szüntelenül hangsúlyozzák, hogy a köszvénytől a szívelégtelenségig számtalan betegség mögött ellenszenv, mások elítélése, lelkifurdalás, gyűlölség rejlik. Rámutatnak, hogy a betegek, akiket megsértettek, félrevezettek, becsaptak vagy megaláztak, lelkük mélyéből gyűlölték és elítélték azokat, akik bántották őket. Ettől pedig gyulladásos, gennyesedő sebek keletkeztek tudatalattijukban. Csupán egyetlen orvosság van. Le kell metélni és el kell vetni a régi sérelmeket, ez pedig egyetlenegy, ám holtbiztos módszerrel történik: megbocsátással.

Megbocsátás: a tevőleges szeretet

A megbocsátás művészetének legfontosabb kelléke a megbocsátás szándéka. Ha őszintén meg szeretnél bocsátani a többieknek, azzal már a gátak ötvenegy százalékát magad mögött tudhatod. Biztos vagyok benne, hogy tudod: attól, hogy megbocsátottál a másiknak, még nem kell feltétlenül szeretned vagy éppen barátkoznod vele. Senki sem kötelezhet rá, hogy kedvelj valakit, mint ahogy a kormány sem rendelheti el az általános jóakaratot, kölcsönös szeretetet, a békét vagy a toleranciát. Képtelenség volna azért kedvelni valakit, mert Washingtonban kibocsátottak egy erről szóló rendeletet. Kétségtelen viszont, hogy nem kell kedvelnünk felebarátunkat ahhoz, hogy szeressük őt.

Szeresd felebarátodat! - szólít fel a Biblia

Erre mindenki képes, aki igazán akarja. A szeretet azt jelenti, hogy egészséget, boldogságot, lelki békét, örömöket, az élet minden áldását kívánod felebarátod számára. Szó sincs itt nagylelkűségről: amikor megbocsátasz másoknak, akkor valójában nagyon is önző vagy, mivel amit másnak kívánsz, azt tulajdonképpen önmagadnak kívánod. Ennek pedig az az oka, hogy te gondolod mindazt, te érzed mindazt, amit a másiknak kívánsz. Ahogy gondolkodsz és érzel, olyan leszel. Lehet-e ennél egyszerűbb valami?

A megbocsátás technikája

Az alábbi egyszerű technikával csodákat művelhetsz életedben. Nyugtasd meg elmédet, lazíts, engedd el magad! Gondolj Istenre és az Ő irántad való szeretetére, majd határozottan jelentsd ki:

“Szabad akaratomból, maradéktalanul megbocsátok .. .-nak. (Itt mondd ki a vétkes nevét!) Szellemileg és lelkileg elbocsátom. Teljes mértékben megbocsátok mindent, ami a kérdéses esettel kapcsolatos. Szabad vagyok, és ó(k) is szabad(ok). Kivétel nélkül mindenkit elengedek, aki valaha megsértett engem, és egytől egyig mindannyiuknak egészséget, boldogságot, békességet és az élet összes örömét kívánom. Teszem mindezt szabadon, örömmel, szeretettel; valahányszor eszembe jut (nak), aki(k) bántott(ak), így szólok: Eleresztettelek; az élet összes áldása a tiéd. Szabad vagyok, és te is szabad vagy. Csodálatos érzés!"

Az igazi megbocsátás nagy titka, hogy ha tényleg megbocsátottál, fölösleges tovább ismételgetni az imát. Ha eszedbe jut az illető vagy az esemény, kívánj szerencsét a vétkesnek, és így szólj hozzá: “Távozzál békében!" Olyan gyakran tedd ezt, amilyen gyakran eszedbe jut a dolog. Rájössz, hogy néhány nap elteltével egyre ritkábban gondolsz majd az eseményre vagy kiváltó- jára, míg végül az egész ügy a semmibe enyészik.

A megbocsátás választóvízpróbája

Az aranyat választóvízzel vizsgálják. A megbocsátást is alávetheted a választóvízpróbának. Ha valami csodálatosat mondanak valakiről, aki ártott neked, becsapott vagy megcsalt téged, és te felszisszensz a jó hír hallatán, akkor a gyűlölet gyökerei még ott tanyáznak tudatalattidban, és nagy pusztítást visznek ott végbe.

Tegyük fel, hogy tavaly fájdalmas kelés volt az álladon, amit meg is említettél nekem. Ha most megkérdezném, fáj-e még, automatikusan azt felelnéd: “Ugyan, dehogy. Az emlék megmarad, a fájdalom elmúlt." Ennyi az egész. Megőrizheted memóriádban a dolgot, de már nem okoz fájdalmat. Ez a választóvízpróba, amelynek pszichológiailag és lelkileg meg kell felelned, különben csak becsapod magad, és nem gyakorlod a megbocsátás igazi művészetét.

Mindent megérteni annyi, mint mindent megbocsátani

Aki megérti saját elméje kreatív törvényét, nem vádolja többé embertársait vagy a körülményeket élete alakulásának mikéntjéért. Tudja, hogy sorsát saját gondolatai és érzései teremtik. Sőt azzal is tisztában van, hogy nem a külső jelenségek okozzák tapasztalatait és alakítják életét. Aki valóban megérti, hogy a gondolatok - dolgok, annak szemében tarthatatlan lenne azt hinni, hogy mások csorbíthatják boldogságát, hogy az ember a durva sors játékszere, hogy a megélhetésért szembe kell szállnia másokkal, és harcolnia kell velük. Ugyanezt mondja a Biblia is. Mert ahogy az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő.

Ami elősegítheti a megbocsátást -Összegzés

1. Isten vagy az Élet senkire sincs tekintettel. Az Élet nem kivételezik. Az Élet vagy Isten akkor támogat téged, ha te magad a harmónia, egészség, öröm, béke elvéhez igazodsz.

2. Isten vagy az Élet sohasem küld rád betegséget, nyavalyát, balesetet vagy szenvedést. Romboló, negatív gondolataink révén magunk zúdítjuk önmagunkra mindezeket, összhangban a törvénnyel: Ki mint vet, úgy arat.

3. A legfontosabb dolog életedben Istenről alkotott felfogásod. Ha tényleg hiszel a szerető Istenben, tudatalattid számtalan áldás formájában reagál hitedre. Higgy a szerető Istenben!

4. Isten vagy az Élet sohasem haragszik rád. Az Élet sosem ítél el téged. Az Élet begyógyítja a kezeden ejtett vágást. Csökkenti az ödémát, és helyreállítja a rész egészségét és tökélyét.

5. Bűntudatkomplexusod Isten és az Élet hamis felfogásán alapszik. Isten vagy az Élet nem büntet, és nem ítélkezik fölötted. Te teszed mindezt magaddal, tévhiteid, negatív gondolataid és önvádad révén. 

6. Isten vagy az Élet nem büntet, és nem ítélkezik fölötted. A természet erői nem gonoszak. Használatuk hatása attól függ, hogyan alkalmazod bensőd hatalmát. Elektromos árammal megölhetsz valakit, vagy kivilágíthatod vele a házat. A vízbe belefojthatod a gyereket, vagy elolthatod vele a szomjúságát. A jó és a rossz egyaránt visszavezethető az ember saját elméjében megfogalmazott gondolatra és célra.

7. Isten vagy az Élet sohasem büntet. Az ember bünteti önmagát az Istenről, Életről, Világegyetemről alkotott téveszméi révén. Gondolatai teremtő erejűek, ő tehát megteremti saját nyomorúságát.

8. Ha megbírálják a benned fellelhető hibákat, örvendezzél, adj hálát, és méltányold a megjegyzéseket. Ez teszi lehetővé, hogy kijavítsd a szóban forgó hibát.

9. A kritika nem sérthet téged akkor, ha tudod, hogy te vagy gondolataid, reakcióid, érzelmeid ura. Éppen ez ad alkalmat arra, hogy imádkozz bírálódért, áldást kérj rá, és így önmagadra is.

10. Amikor iránymutatásért, helyes cselekedetért imádkozol, mindazt fogadd el, ami bekövetkezik. Lásd be, hogy a dolog éppen így jó, sőt nagyon jó. Ha így teszel, nem marad okod kritizálgatásra, önsajnálatra, gyűlölségre.

11. Semmi sem jó vagy rossz önmagában - a gondolatainktól válnak jóvá vagy rosszá a dolgok. Semmi rossz sincs a szexben, az étel, gazdagság vagy önmegvalósítás iránti vágyakozásban. Az étel iránti vágyakozásod kielégítéséhez nem szükséges megölnöd valakit a nála levő cipóért.

12. A lelkifurdalás, gyűlölködés, rosszakarat, ellenségesség számos betegség okozója. Bocsáss meg magadnak és mindenki másnak: árassz szeretetet, életet, örömöt és jóakaratot mindazokra, akik megbántottak. Mindaddig folytasd ezt, amíg el nem éred, hogy békességet érezz irányukban, ha felbukkannák gondolataid között.

13. A megbocsátás - csereüzlet. Mindaddig nyújts szeretetet, békét, örömet, bölcsességet és az élet minden áldását haragosodnak, amíg el nem távozik a tüske elmédből. Ez a megbocsátás választóvízpróbája.

14. Tegyük fel, hogy tavaly kelés képződött álladon. Nagyon fájdalmas volt. Kérdezd meg magadtól, fáj-e még. A válasz tagadó lesz. Hasonlóképpen, negatívan gondolkodsz-e arról, aki hazudott neked, megsértett, megrágalmazott, és gonosz dolgokat hordott össze rólad? Felszisszensz-e, ha eszedbe jut az illető? Ha igen, akkor a gyűlölet gyökerei még benned tanyáznak, és nagy pusztítást visznek végbe. Egyetlen mód kínálkozik elsorvasztásukra: a szeretet; az élet összes áldását kell kívánnod a személy számára mindaddig, amíg képes nem leszel rá, hogy nyugodtan szembenézz az emlékével, és őszinte áldással és jóakarattal reagálj. 

Ezt jelenti a hetvenszer hét megbocsátás követelménye. (Biblia)

 Szeretettel

Szabó Marianna

Forrás:Dr-Joseph-Murphy-Tudatalattid-csodalatos-hatalma