Mar. 2, 2019

Ha nem elég a sajnálom – A bocsánatkérés öt nyelve

 A bocsánatkérés tanulható 

A miért nem tudunk bocsánatot kérni írásunk folytatásaként bemutatunk néhány technikát amivel megkönnyítheted saját és mások életétét is! Azt gondolom ez a téma mindenkit érint, legyen  öreg, vagy akár fiatal, hiszen hosszú távú jó kapcsolat nem létezhet bocsánatkérés és megbocsátás nélkül.

Egy - egy vita, veszekedés hevében nagyon vegyes érzelmeink lehetnek. Egyszerre vagyunk sértettek, dühösek, szomorúak, érezzük magunkat megalázottnak, vagy éppen győztesnek. Az írásunkban végigvesszük az öt bocsánatkérő nyelvet, melynek segítségével rendkívül sokat tehetünk szeretteink és embertársainkkal való kapcsolatunkért, és persze saját magunkért.

Amikor megbántunk valakit,  automatikusan előidézzük benne a bocsánatkérés és megbocsátás iránti vágyat. Ennek oka, hogy érvényt akarunk szerezni az igazágnak. Amikor elmarad a várt bocsánatkérés, haragot és megbántottságot érzünk, mely végső soron megtöri a kapcsolatot. Ha végleg elmarad a bocsánatkérés, akkor hadat üzenünk, melynek következményei súlyosak, lehet törvény általi (válóper)  a vége, vagy végső elkeseredésünkben, egyéni bosszú.

A családi és házassági tanácsadó szerzőpár, Gary Chapman és Jennifer Thomas arra a meggyőződésre jutott, hogy kapcsolataink összeomlása nagymértékben függ attól, hogy nem tudunk bocsánatot kérni. Érdekes kutatási adat, hogy a házaspárok háromnegyede más nyelven beszél bocsánatkérés esetén. Álljon itt néhány gyakorlati tanács, mely segíthet megfejteni embertársaink bocsánatkérő nyelvét, és ezzel sok fájdalmas párbeszédtől kímél meg minket.

Első nyelv, fájdalmunk kifejezése: „sajnálom”.

A „sajnálom” kifejezés mögött az áll, hogy kimutatjuk a sértett félnek bűntudatunkat, szégyenünket és fájdalmunkat, amiért megbántottuk. Ennek kifejezésével bizonyítjuk, hogy részt vállalunk fájdalmában, melyet mi okoztunk. A „sajnálom”, bűvös szó, ami képes helyreállítani a bizalmat. Figyeljünk, hogy a testbeszédünk (pl. ölelés, szemébe nézés, érintés) legyen őszinte, összhangban azzal, amit mondunk.

De mitől lesz hiteles a bocsánatkérés? Az egyik kulcsa a megbánás kimutatása, és hogy ki tudjuk mondani a varázsszót: “sajnálom”. A másik az őszinteség, ami ilyenkor elindítja a másikban a megbocsátás folyamatát, ezért nagyon fontos, hogy saját szavainkkal, hitelesen kérjünk bocsánatot. Vagyis ha például türelmetlen voltam egy helyzetben és lekezelően vagy minősítve szóltam a páromhoz, ő akkor fog tudni megbocsátani nekem ha én a következőket fogom elmondani a bocsánatkérésemben:

“Sajnálom, hogy a türelmetlenségem miatt indulatossá váltam, és lekezelően beszéltem veled. Tudom, hogy ezzel a megalázottság érzését élted át, és nagyon megbántottalak , őszintén sajnálom.”  Sok esetben, levélben is hatásos bocsánatot kérni.

A valódi bocsánatkérést soha nem követheti a "DE" szócska! A valódi bocsánatkérés mellőzi a kifogásokat, mivel a hibáztatás tönkreteszi a bocsánatkérést és a hitelességet.

Második nyelv, a felelősség vállalása: „hibáztam”.

Sok ember számára az őszinte bocsánatkérés annyi, mint kimondani “hibáztam”, vagy valami ehhez hasonló felelősségvállalást kifejező jelző. Gondoljunk csak azokra a helyzetekre, amikor hírességek, celebek nyíltan beismerik, hogy hibáztak, sokkal elnézőbbek velük az emberek egy ilyen beismerés után. Még a legjobb párkapcsolatban is előfordul, hogy időnként megsértik, megbántják egymást a felek. Ha ezek elhatalmasodnak sok sértő, minősítő megjegyzés, agresszív kirohanások mind rombolják a kapcsolatot. Alapvetően ezeket a helyzeteket könnyen és gyorsan lehetne kezelni és elrendezni, ha képesek lennének az indokok és magyarázatok gyártása helyett felelősséget vállalni, és kimondani, hogy “bocsánat hibáztam.” Kimondani azt, hogy tévedtem, hibáztam a személyiség fejlődésnek egy lépése, azt is mondhatnám a siker felé vezető út. 

Harmadik nyelv, kárpótlás: „mivel tehetném jóvá a történteket?”

A kártérítés az emberi lélek jogos igénye. A magánszférában a jóvátétel iránti igény a szeretetigénnyel függ össze. Ebben az esetben a legfontosabb, hogy biztosítsuk szeretetünkről társunkat.

Leghatékonyabb formák a kártérítésre:

“Mivel kárpótolhatnám az általam okozott veszteséget?”

“Úgy érzem, a sajnálom most kevés. Szeretném jóvátenni a hibámat. Mit szeretnél, mit tegyek?”

“Tudom, hogy most vezekelnem kell, hogy jóvátegyem ezt. Mit javasolsz?”

Negyedik nyelv, őszinte megbánás: „ígérem, nem fordul elő többé”.

Aki sokszor okoz fájdalmat, az egyszer – remélhetőleg – el fog jutni a változtatás igényéig. Szavakkal is meg kell erősíteni, hogy mi a szándéka. Jó, ha elmondja, mit érez, ezzel alátámasztja, hogy valóban meg akarja változtatni viselkedését. Dolgozzon ki tervet a változásra – akár írásba adva. Ha újra elköveti a hibát, akkor a legjobb gyorsan szóba hoznia témát, és frissiben bocsánatot kérni.

Pár példa, hogyan használd:

“Hogyan fejezhetném ki magam a legközelebb úgy, hogy az ne legyen bántó számodra?”

“Tudom, hogy a viselkedésem elfogadhatatlan. Szerinted miben kellene változnom, hogy javítsa a helyzeten?”

“Sajnálom, nem szeretném én sem, hogy még egyszer ez megismétlődjön. Mindenre nyitott vagyok, hogy ezt megszüntessem. Mit javasolsz, miben változzak?”

Ötödik nyelv, a megbocsátás kérése: „meg tudnál bocsátani?”.

A bocsánatkérésnek nagyon fontos jelentősége van egy párkapcsolatban, ugyanis a bocsánatkéréssel fejezzük ki azt, hogy a helyére szeretnénk állítani a kapcsolatunkat, a sérülés előtti állapotba. Kifejezzük továbbá még azt is, hogy rájöttünk, helytelenül viselkedtünk, és hogy ártottunk a másiknak. Azt is jelenti, hogy a kapcsolatunk jövőjét hajlandóak vagyunk a másik kezébe adni, ezzel a mondattal tudjuk mindezt leginkább kifejezni: “Meg tudsz nekem bocsátani?”

Mégis nagyon kevés alkalommal élünk, vagy használjuk ezt a bocsánatkérő nyelvet. Vajon mi lehet ennek az oka? Mitől félünk ezt megtenni?

Az első ok: félelem a hatalomvesztéstől. Ez azt jelenti, hogy tudatalattinknak kellemetlen a kontroll átadása, és ettől nehéz a bocsánatát kérni a másiknak.

Második ok: félelem a visszautasítástól. Amikor a másikra bízzuk az életünket, akkor a döntésében benne lehet az is, hogy elutasít vagy nemet mond nekünk.

Harmadik ok: félelem a bukástól. Aki fél a kudarctól, annak az, hogy elfogadja hibázott, olyan mintha kudarcot vallott volna, erkölcsileg csődöt mondana.

A bocsánatkérés módja minden személynél más és más, de többnyire az alább felsorolt nyelvek valamelyikét használják az emberek. Ezek a nyelvek egymástól függetlenül is működnek, mindenki más árnyalatokkal használja őket, de a lényeg, hogy megtanuljuk partnerünk elsődleges bocsánatkérő nyelvét, és azt használjuk. Különleges és épületes családi program lehet az is, ha otthon, a nagyobbacska gyerekkel együtt kinyomozzuk egymás bocsánatkérő nyelvét. Szerencsés az a gyermek, akit szülei korán megtanítanak bocsánatot kérni. Fontos, hogy a szülő is tudjon gyermekétől bocsánatot kérni, ha megbántotta. Higgyük el, nem leszünk kevesebbek, sőt ezzel életre szóló jó példát mutatunk neki és nem fogja méltóság alulinak tekinteni a bocsánatkérést.

Ahogy egy régi kínai közmondás tartja: „Ha meghajolsz, hajolj meg jó mélyen!”

Szeretettel

Szabó Marianna

 

Forrás: Az írás Gary Chapman & Jennifer Thomas: Ha nem elég a sajnálom – A bocsánatkérés öt nyelve c. könyv alapján készült