A lélek nyelve: a betegség - A kórképek értelmezése és a betegség adta esély

Bevezetés a betegség értelmezésének filozófiájába

A betegség - járható út, önmagában véve se nem jó, se nem rossz. Egyedül az érintett személytől függ, hogy mit kezd vele.

Ma már feltételezhetjük, hogy Ávilai Szent Teréz életében a szívinfarktus volt az, ami őt későbbi útjára vezette. Hildegard von Bingenről pedig tudjuk, milyen szoros összefüggés volt migrénes fejfájásai és látomásai között. Egészen biztos, hogy ez a két nagyszerű ember elfogadta azt az üzenetet, amelyet betegsége hozott a számára, és példásan átültette a saját életébe. Pontosan ez az Út a teljességhez (Betegség mint út) célja: hogy tanuljunk a saját tüneteinkből és fejlődjünk általuk.

Komoly félreértésre utal tehát, ha valaki ezzel az elmélettel és a benne rejlő filozófiával visszaélve értékítéleteket alkot másokról. Az ezoterikának semmi köze a bűnbakképzéshez.

Az, hogy az ember bűnössé válik, nem a mindennapi életben elkövetett kisebb vagy nagyobb hibák következménye, hanem egy alapvető hibáé. Az ember eredendő bűne annak következménye, hogy kilépett a paradicsomi egységből. Az ellentétek világában való létszükségképpen tele van hibákkal, és arra szolgál, hogy megtaláljuk az egységhez visszavezető utat.

Minden hiba és minden egyes kórkép a tökéletességhez hiányzó elemekre világít rá, és ezzel ad esélyt a fejlődésre.

Az úgynevezett "primitív népek" ebből a szempontból jóval előttünk járnak. Ők azt tartják,hogy a betegséggel a sors szólt bele az életünkbe, és készségesen el is fogadják ezt, gondolván, így lehetőséget kaptak arra, hogy bizonyítsanak. Számos olyan törzs van, amelyikben a leendő sámán egyenesen vágyik arra, hogy megkapja a beavatási betegséget. Ez a betegség az egyedüli dolog ugyanis, ami a tapasztalatszerzés új területeire vezetheti őt.

Egyes helyeken olyan következetesen ragaszkodnak ehhez a gondolathoz, hogy egy gyógyító csak azokat a betegségeket gyógyíthatja, amelyeket testileg és lelkileg már ő maga is átélt. Ha a gyógyítót a belső világok lélekvezetőjének tartjuk, akkor neki, akárcsak egy idegenvezetőnek, az illető vidéket már azelőtt meg kell ismernie, mielőtt odavinné a turistákat.

Ha visszaél az értelmezéssel, és arra használja fel azt, hogy vádoljon másokat, például azzal a felkiáltással: "Azért van székrekedésed, mert olyan fösvény vagy!", akkor félreismeri az összes betegség árnyék természetét.

Az árnyék az érintett személy számára a definíció értelmében tudattalan. Pontosan ezért van az, hogy az így megvádolt ember az értelmezést sem tudja elfogadni.

Ha tudná, hogy fösvény, akkor semmi oka sem lenne arra, hogy székrekedése legyen.

Senkinek sem lehet szemrehányást tenni az árnyékáért. Épp ellenkezőleg, létünknek e legnehezebb témájával kapcsolatban a lehető legóvatosabb bánásmódra van szükség.

Aki saját magát vádolja a betegségéért, az félreismeri a betegség nyújtotta fejlődési lehetőségeket.

Ezzel se jobb, se rosszabb emberré nem válunk, csak a tudásunk és felelősségtudatunk lesz nagyobb. Ha nem veszünk tudomást erről a tudásról és a vele járó felelősségről, akkor alig változik valami, marad minden a régiben.

Ha ezzel szemben vállaljuk a felelősséget a saját sorsunkért, akkor a betegség eséllyé válik számunkra, és lehetővé teszi, hogy válaszolhassunk mindarra, amire a saját mintánk utal.

Az eljárás mindazonáltal egyáltalán nem nehéz. A testünk szintjén mindannyian tudjuk értelmezni a bajunkat. Mindenki oda tud bökni a mutatóujjával arra a helyre, amelyik panaszokat okoz neki.

Nem mások betegségeinek, hanem a sajátunknak az értelmezése jelenti a tulajdonképpeni esélyt. Ezt viszont megnehezíti az az általános jelenség, hogy az ember meglehetősen vak, ha önmagára néz.

Míg mások szemében a szálkát is világosan felismerjük, szívesen elnézzük a magunkéban lévő gerendát. Ha a barátainkról és az ismerőseinkről van szó, akkor azt találjuk, hogy a tünetek értelmezése tökéletesen jellemző. Ha viszont a saját tünetünkről van szó, sokszor egy nagy "de" kerül a mondat elejére. Hirtelen csődöt mond az, ami a partnerünk vagy az anyósunk-apósunk esetében olyan meggyőzően működött.

A betegségek értelmezése nem más, mint az árnyékkal végzett munka, és ezért gyakran kellemetlen.

Ezért az a legegyszerűbb, ha mások betegségein tanulunk meg értelmezni, és az így szerzett tapasztalatainkat saját magunkra is alkalmazzuk. Csak akkor válik értelmes és eredményt hozó tudássá ez az elmélet, ha képesek vagyunk megtenni ezt a nehéz lépést.

Igen csekély a veszélye annak, hogy például a gyomorfekélyt a közvetlenül küszöbönálló megvilágosodás jeleként értelmezzük. A test gondoskodik róla, hogy észrevegyük, itt most nagyon is jelenvaló, komoly tanulási feladatról van szó.

A testnek mint az anyagi világ kifejeződésének a legalacsonyabb a rezgési frekvenciája, a lelki síké közepes, a szellemié pedig a legmagasabb. Következésképp ahhoz, hogy azt, ami a legalsó rezgési szinten mint testi tünet csapott le ránk, a lelki síkra emeljük, energiára van szükség. Még ennél is több energia kell ahhoz, hogy az adott téma a szellemi síkra kerüljön. Ezt az energiát a kórképek értelmezése során tudatossággal és a témával való elmélyült foglalkozással kell előteremtenünk.

A betegség keletkezésének a fentiekkel ellentétes irányú folyamatában ezt az energiát megtakarítjuk. Ha olyan téma közeledik felénk, amellyel nem akarunk szembesülni, és ezért hagyjuk, hogy a szellemiből lesüllyedjen a lelki tartományba, majd onnan még lejjebb, a testünkbe, akkor tudatossági energiát takarítunk meg. Mindaz, amit nem akarunk a tudatunkba beengedni, és amiről úgy hisszük, ha nem veszünk róla tudomást, azzal meg is szüntettük, a szó eredeti értelmében a másik oldalra vagy C. C. Jung meghatározásával élve az árnyékba kerül.

Az árnyék következésképp mindazt tartalmazza, amit nem akartunk tudomásul venni és elfogadni, inkább megpróbálunk elnézni felette. Hiszen homlokegyenest szemben áll azzal az énnel, mely csupa olyasmiből épül fel, amit szívesen elfogadunk a sajátunknak, és amivel azonosítjuk magunkat.

Mivel azonban árnyékunk az egészségünk szempontjából szükséges részünket alkotja, csak akkor válhatunk minden szempontból egészségessé, ha integráljuk ezt az árnyékot.

 

A betegségtünetek az árnyék olyan megnyilvánulásai, amelyek a lélek mélyéből bukkannak a testi sík (világ) felszínére. Így már könnyen hozzáférhetőek, és remek útmutatóként szolgálhatnak a tökéletesség felé vezető úton.

A gyomorfekély konkrét példája a tüneteltolás (vagy a tünetváltás) jelenségét is segít megérteni, bármelyik irányba próbálkozzunk is a dologgal. A tüneteltolás fogalmát a hagyományos orvoslás és a hagyományos pszichológia alkotta meg. Kiderült ugyanis, hogy az "elterapizált", azaz megszüntetett tünetek egy másik helyen újra előbukkannak. A testre figyelő hagyományos orvoslás felfogásában a tüneteltolás természetesen a testben zajlik. Cinikusan azt is mondhatnánk, hogy a tünetek szervről szervre, a betegek pedig "szakembertől szakemberig" vándorolnak.

Aki ideges gyomorpanaszokkal keresi fel az orvost, általában pszichofarmakonokat kap. Ezek a gyógyszerek az úgynevezett pszichovegetatív kapcsolatok felbontását idézik elő, azaz kémiai úton blokkolják a gyomor vegetatív idegei és a psziché (lélek) közötti kapcsolatot. Abban hátráltatják tehát a gyomrot, hogy a pszichével együtt reagáljon.

A hagyományos orvoslás következő lépése az, hogy sebészeti úton szünteti meg a psziché és a vegetatívum közötti kapcsolatot. Ami már nincs, az nem is fájhat. Ez pedig igazán rövid távú logika, hiszen az ily módon lekicsinyített gyomor számos más emésztési problémát fog okozni. Ezekkel a lépésekkel kizárólag a testet veszik célba. A tünetet a testi és ezzel a horizontális (vízszintes) síkon tologatják ide-oda.

Ennek az lenne az alternatívája, hogy vertikális (függőleges) irányba toljuk el a tünetet: a testi síkról a lelki és végül a szellemi síkra.

Ehhez azonban, energiára van szükség, amelyet magának az érintett személynek kell szolgáltatnia. Az orvos itt csupán a katalizátor szerepét töltheti be.

Tudatos elkötelezettséggel képesek lehetünk arra, hogy megnézzük, milyen lelki gyökerei vannak a gyomorfekélynek. Mi az, ami nyomást gyakorol a gyomorra, mi az a megemészthetetlen valami, amit lenyeltünk?

A megfelelő kutatás során kirajzolódnak az érzelmileg hangsúlyos témák hátterében meghúzódó tudatossági minták, és ha felfedeztük, fel is dolgozhatjuk őket. A függőleges irányú tüneteltolódásnak megvan az az előnye, hogy a tünetek nem terjednek tovább, hanem ellenkezőleg, megoldhatóvá válnak.

Bármilyen fontos is az anyag, mindig a tartalom mögött a helye.

Ha a testünk küld fájdalmas figyelmeztető jeleket, akkor sok embernek az az első dolga, hogy tablettákkal elnyomja őket anélkül, hogy megkeresné a mélyebben fekvő okokat.

pl: Tegyük fel, hogy egy ismerősünktől megkérdezzük, milyen volt az új darab, amelyet a színházban látott, és erre ő így válaszol: "A színpad nyolc méter hosszú, négy méter széles és két méter magas volt. Tizennégy színész játszott a darabban, nyolc nő és hat férfi. A jelmezeket nyolcvanhat méter lenből és negyvenöt méter selyemből varrták, a színpadot harmincöt reflektorral világították meg..." - és így tovább. A válasszal alighanem elégedetlenek lennénk.

Ezzel szemben, ha az orvos egy alapos kivizsgálás után ugyanilyen tény- és adatmennyiséget mond el a testünkről, azt igen nagyra értékeljük. Pedig ez az orvos ugyanúgy elakadt a formális dolgoknál, mint ismerősünk a színházban. Csak akkor érzi úgy a beteg, hogy valamelyest felvilágosították, ha az összes vizsgálati eredményt és leletet felolvasva így szól hozzá az orvos: "és ezt az egészet tüdőgyulladásnak nevezzük". Ezzel a szakértő értelmezte az adatokat és a leleteket, és máris jelentéssel telt meg a mondanivalója az érintett személy számára.

A mi elméletünk még tovább megy egy lépéssel.

Mit jelent valójában a tüdőgyulladás?

A baj megjelenési helye jelzi az érintett síkot. A tüdő a gázcsere szerve, ezenkívül a tüdő segítségével kommunikálunk, mivel a hangszálat a kilélegzett levegő rezegteti meg. Mindannyian ugyanazt a levegőt lélegezzük be, így a tüdőnkön keresztül vagyunk kapcsolatban egymással.

Nincs még egy olyan szervi funkció, amely mindkét síkon ennyire egyenértékűen hozzáférhető lenne. A tüdő mint szerv tehát az adott problematika síkja, és ha róla van szó, akkor a kapcsolatok, illetve a kommunikáció témája az, amivel foglalkoznunk kell.

De még lehetnének további kérdéseink, és folytathatnánk az értelmezést is: Miért éppen velem történik ez, miért éppen most, és miért éppen ez sújt rám? Miben gátol, és mire kényszerít ez engem?

A hagyományos medicina látószöge beszűkül a testre, és ami a gyógyításnak ezt a szintjét illeti, itt gyakran valóban csodálatos teljesítményekre képes. A lélek gondozását azonban a pszichológiára hagyja, a szellemmel pedig már régóta csak a teológia törődik.

A visszavonulás a jelentés síkjáról nemcsak a hagyományos orvoslásra, hanem a legtöbb természetgyógyászati eljárásra is jellemző. Ezek sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint általában gondolják, ugyanis mindkettő ugyanazon a mechanisztikus világszemléleten nyugszik. Mindkettő a múltban keresi az okokat, és abban verseng egymással, hogy kitalálja meg az alapvetőbbeket és ki tünteti el leghatékonyabban a tüneteket.

Homeopátia

A homeopátia világszerte a hagyományos orvoslással és a jelenlegi természetgyógyászattal is szöges ellentétben áll. Ez a világszemlélet a valóban alternatív orvoslás szellemi alapját adja.

Elméletünkkel mi is ennek a világszemléletnek vagyunk az elkötelezettjei. Itt nem arról van szó, hogy egy tünet ellen küzdünk éppen a tünet ellenszerével. Ehelyett szövetkezünk a tünettel, és hozzá hasonló alternatívákkal végül is támogatjuk azt a kísérletet, hogy felvillantson egy addig hiányzó elvet a beteg életében.

Eredetileg az orvostudomány is mélyen ebben a gondolkodásmódban gyökerezett.

A homeopátiás orvoslás látásmódjában és cselekedeteiben is a kezdetektől fogva ezt a gondolatmenetet követi, egészen a gyógyszerek előállításáig.

Olyan mérgekből, mint az arzén vagy a Lachesis, a homeopátia orvosságot készít, mégpedig úgy, hogy hígításokkal fokozatosan megszabadítja őket az anyagszerűségüktől. Ez az úgynevezett potenciálás nem is hígítás, hanem összerázás, illetve dinamizálás, mint ahogy ezt a homeopátia hangsúlyozza is.

Emellett az ősanyag vagy őstinktúra minden hígítási lépéssel egytizedére vagy egyszázad részére csökken, és mintájuk minden hígítási lépéssel átmegy a hordozóanyagra.

Ez az információ pedig a szellemi tartományba tartozik, mert legyőzte az alacsonyabb rezgésű anyagi síkot. Testi mivoltától megszabadítva és egy magasabb síkra átemelve igazi gyógyírként hathat. Olyan információt ad a betegnek, amely hiányzott belőle, és így egészségesebbé teszi őt.

Az információ saját természeténél fogva magasabb rezgési szinten van, mint a testi probléma. Ha sikerül visszahozni a problematikát erre a magasabb szintre, a méreg ajándékká válik. Az árnyéknak a tünetegyüttesben való megnyilvánulása az árnyék megvilágosításához vezet, és a betegség az önismerés útjává válik.

A hagyományos orvoslást az ok-okozati összefüggésekről alkotott elmélete gátolja abban, hogy megértse a betegségek tartalmát, illetve üzenetét.

A természettudományokhoz hasonlóan abból indul ki, hogy mindennek megvan a múltban fellelhető oka. Azt tartja feladatának, hogy ezt az okot megtalálja és megküzdjön vele. Az a feltűnő ebben az ok-okozati koncepcióban, hogy rendkívül korlátozó jellegű.

Természetesen más irányban is kereshetnénk, és tetszés szerinti ideig folytathatnánk a további kérdezősködést.

Miért fáztam meg? "Mert két nappal ezelőtt belélegeztem a kórokozót." Így hangozhatna a hagyományos orvoslás számára elfogadható válasz.

Na de miért tudtak megtámadni ezek a kórokozók? "Mert az immunrendszerem legyengült." Ám itt is tovább kérdezhetünk:

Miért gyengült le az immunrendszerem? Olykor a válasz az öröklésre hivatkozik a következő mottóval: "Mert ezt az immunrendszert örököltem a szüleimtől."

Ám miért éppen ilyen immunrendszert kaptam a szüleimtől? A felelet most már előkeríti a nagyszülőket is, akik szintén a szüleiktől örököltek stb. Végül aztán Ádámnál és Évánál és annál a kérdésnél landolunk, hogy:

"Miért kaptak az első emberek ilyen immunrendszert útravalóul?"

Szeretettel

Szabó Marianna

Forrás: Rüdiger Dahlke: A lélek nyelve: a betegség c. könyve nyomán A könyv célja az, hogy segítségével ismerje fel az olvasó annak szükségességét, hogy betegsége tüneteit saját maga is értelmezze, így megtalálva a háttérben meghúzódó lelki okokat.

Őt bevált tipp, ötvenen túl!

Egész életedben ügyeltél a súlyodra, vigyáztál a vonalaidra, arra, hogy mit eszel, mennyit mozogsz, és hogyan élsz? Mindehhez képest azzal, hogy átlépted az 50. életévedet, testsúlyproblémáid adódtak? Mindent megpróbálsz, mégsem tudod leadni azt a néhány pluszkilót? Ez a jelenség természetes velejárója a változó kornak, és nem igaz, hogy nincs rá megoldás.

Gyakori

A statisztikák is azt mutatják, hogy az 50 feletti nőknek legalább a fele szenved súlytöbblettől. Fontos azonban tudni azt is, hogy ennek hátterében okok szövevényes hálója áll. Nem lehet sem kizárólag a hormonális változásra, sem az életmódra fogni: valószínűleg a két tényező együtt hat rosszul a szervezetedre. Az étvágy megnövekedése a hormonháztartás átalakulásának eredménye. Anyagcseréd ilyenkor lelassul, szervezetednek kevesebb energiára van szüksége. Az elhízást azonban nagyon gyakran depresszió, rossz lelki közérzet követi, ami újabb súlygyarapodást, vagy a már felszedett kilókkal való megküzdés lehetetlenségét eredményezi.

A hízás veszélyei

A túlsúly és a tumorok kialakulása közti kapcsolatot ma a tudósok úgy mérik fel, hogy megvizsgálják, mekkora a súlykülönbséged fiatalkorod, a menopauza időszaka és az azutáni szakasz között. Ha 18 éves korodhoz képest több mint 25 kilót szedtél fel, nagyobb eséllyel lehetsz beteg. Ha azonban a menopauzát követő időszakban legalább 10 kilótól megszabadulsz, a rák kockázatát a felére csökkentheted. Mivel azonban a menopauza után egyre nehezebben megy a fogyás, jobb, ha előre kidolgozott, hosszú távú életprogrammal készülsz a problémák megelőzésére.

Az 5 legfontosabb szabály

1. Mondj le az alkoholról!

Amerikai kutatások szoros összefüggést találtak a menopauzás hízás és az alkoholfogyasztás között. Az alkohol óriási energiatartalommal rendelkezik. Már az is nagy segítség, ha a sört vörösborra váltod, és a megszokott adagot egy kis pohárra csökkented.

2. Mozogj!

A mozgás és az izmok karbantartása ekkorra elengedhetetlenül fontossá válik. A nőknek 30 éves koruktól kezdve folyamatosan csökken az izomtérfogatuk, így egyre nagyobb szükségük van az izmaik edzésére, karbantartására. Találd meg azt a mozgásfajtát, amelyben jól érzed magad, és iktasd be a napirendedbe. Ez lehet bármi: úszás, kocogás, torna vagy intenzív séta – és akár napi fél óra is elég lehet, hogy pörögjön az anyagcseréd, könnyebben fogyj vagy tartsd meg ideális súlyodat.

3. Ne éhezz!

Felejtsd el az önkínzó, kalóriaszámláló villámdiétákat! A túl alacsony napi energiabevitel csak lelassítja az anyagcserét, még nehezebbé téve a fogyást. Felborult hormonháztartásod csak még jobban összezavarodik. Válassz olyan diétát, amely közel áll hozzád, napi 5 kis étkezést vesz alapul, és mellőzi a tiltott élelmiszereket – a fehér lisztet, cukrot, alkoholt és a zsírt!

4. Minden fogyaszt, amit nem eszel meg!

Ne arra gondolj, hogy „ez a kis falat nem árthat”, hanem arra, hogy ha erről a kis falatról is lemondasz, azzal is kevesebb leszel. Egyél nagyon lassan, így hamar megérzed, mikor laktál jól, és egy falattal sem eszel többet, mint amire valóban szükséged van.

5. Relaxálj!

A diétás időszakban fordíts nagyobb figyelmet magadra, pihenj, relaxálj sokat, és szakíts időt minden olyan tevékenységre, amelyben örömödet leled!

Hogyan táplálkozz helyesen?

Ha ismered annyira önmagad, hogy tudod, képtelen lennél szabad étrendet követni, válassz egy diétatípust. Ez azonban ne jelentsen drasztikus változást, hiszen így a fogyás csak rövid távú lehet. Válassz hosszú távra szóló diétát, amely lassabb, de biztosabb fogyást ígér. Az ötvenen túliak számára a dietetikusok szívesen ajánlják például a mediterrán diétát. A legjobb mégis az, ha egy hétre előre megtervezel magadnak egy étrendet, és igyekszel tartani magad hozzá. Fontos, hogy ezek az ételek zsírszegények, cukormentesek, de rostban gazdagok legyenek, étkezz változatosan, és igyál sok vizet. Szorítsd vissza a fehér lisztből készült ételek, a só és a kávé fogyasztását, helyettük válassz rozskenyeret, zöld fűszereket és zöld teát! Reggelire friss gyümölcsöt, sovány tejtermékeket, natúr gabonákat fogyassz, napközben zöldséggel párosított sovány húsokat, salátákat egyél, a vacsorát pedig csökkentsd a lehető legkisebbre. Nassoláshoz válaszd a friss gyümölcsöket vagy az olajos magvakat.

És mozogj,sétálj sokat!

Szeretettel🙂

Életfestők

Milyen betegségekre jó a gyógyvíz?

Különféle gyógyvizeink más-más betegség kezelésére a legmegfelelőbbek. Lássuk, melyiket érdemes alkalmazni például bőr- vagy ízületi panaszok ellen, urológiai és nőgyógyászati betegségek esetén vagy ha épp emésztési gondokkal küzdünk!

Gyomorpanaszok

Alkáli-hidrogénkarbonátos vizek: alkalikus vízként is ismerik, természetes ásványvízként elsősorban ivókúrára alkalmazzák, gyomor-, bélhurut és légúti gyulladások esetén, és idült hörghurutra. Ilyenek például Bükkszék, Gyula, Parád, Makó és Szeged ásványvizes forrásai.

Köszvény

Egyszerű termálvizek: elsősorban mozgásszervi panaszokra és felüdülésre ajánlottak. Hőmérsékletük minimum 30 °C. Ivókúrában alkalmazva görcsoldó hatásúak, és előnyösek a köszvényes megbetegedésekben is. Ilyen vizek találhatók például Csillaghegyen, Pünkösdfürdőn, Rómaifürdőn és Zalakaroson.

Magas vérnyomás

Szénsavas vizek: savanyúvíznek is nevezik. Fürdés közben a szénsavtartalom miatt melegebbnek érezzük a vizet. Hatása: kitágítja a bőrereket, fokozza a vérkeringést, megkönnyíti a szív munkáját, csökkenti a vérnyomást. A savanyúvizek egyben népszerű italok is, hiszen kedvező hatással vannak az emésztőrendszerre. Ilyenek például Zsóry-fürdő, Demjéni Thermálfürdő és Aqua-park,  Balatonfüred, Balf, Parádfürdő vagy Hévíz forrásai.

Csontritkulás

Kalcium-magnézium-hidro­génkarbonátos vizek: meszes-földes víznek is hívják. Langyos-meleg gyógyforrásaink nagy része, főleg a budapestiek, ide tartoznak. Elsősorban mozgásszervi betegségekre, csontritkulás ellen és gyulladáscsökkentőnek ajánlják. Ilyenek például a balatonfüredi és a kékkúti források, Budapesten pedig a Császár, a Lukács, a Rác, a Rudas és a Gellért gyógyfürdő.

Nőgyógyászati bajok

Kloridos vizek: konyhasós vízként is ismerik. A mozgásszervi fájdalmak enyhítése mellett jellemzőjük a gyulladáscsökkentő hatás, főleg urológiai és nőgyógyászati esetekben. Ilyenek főleg az alföldi gyógyvizek: Hajdúszoboszló, Cserkeszőlő, Gyopárosfürdő és Kiskun­majsa vizei, de Egerben és Parádon is találhatók kloridos vizek.

Emésztőszervi zavarok

Szulfátos vizek: más néven keserűsós vizek. A nőgyógyá­szati panaszok és mozgásszervi megbetegedések mellett hígítva főleg ivókúrára alkalmazzák az emésztőszervi zavaroknál, gyomor-, bél-, ­máj- és epebetegségek gyógyítására. Hashajtó hatásuk közismert. Ilyen például a Hunyadi János, a Mira és az Igmándi keserűvíz.

Vérszegénység

Vasas vizek: a fürdőkben a vas a bőrön át szívódik fel, ivókúraként pedig vashiányos vérszegénységre, nőgyógyá­szati problémákra és műtétek utáni felerősítésre ajánlják. Ilyen a vize például a parádi Clarissa- és az István-forrásnak.

Bőrbetegségek

Kénes vizek: gyógyfürdőként főként mozgásszervi megbetegedésekre, krónikus nőgyógyászati panaszokra, különféle bőrbetegségek – pikkelysömör, akne, ekcéma – kezelésére ajánlottak. Ivókúraként alkalmazva javítja a légzést. Ilyen például a Kehida Termál , Budapesten a Rác, a Lukács és a Rudas fürdő, Harkány, Eger, Balf, Hévíz egyes forrásai és Parádon a Csevice-forrás.

Keringési gondok

Jódos-brómos vizek: főként mozgásszervi megbetegedésekre, krónikus nőgyógyászati panaszokra és légúti, valamint vérkeringési megbetegedésekre javallott. Ilyen víz található Zsóry-fürdőben, Hajdúszoboszlón, Cserkeszőlőn, Debrecenben, Parádon és Pesterzsébeten.

Érszűkület

Radioaktív vizek: közismert a fájdalomcsillapító, értágító és élénkítő hatásuk. Belégzésre, fürdőként, de leginkább ivókúraként ajánlják. Eger, Miskolctapolca és Hévíz mellett a Rudas, a Rác és a Gellért fürdő vize is ilyen.

Forrás:Egertermal.hu

 

Melyik gyógyvíz jó belsőleg is?

A gyógyfürdők egy részének a vize nem csak fürdőzés, hanem ivókúra formájában is gyógyhatású. Most megmutatjuk melyek ezek.

Ezen felül van néhány olyan hazai gyógyforrás is, amelynek a vizét kizárólag palackozzák. A gyógyvizeket tipikusan az emésztőrendszer betegségei esetén alkalmazzák belsőleg, de egyes epepanaszok esetén is hatékonyak lehetnek. Vannak persze – általános – ellenjavallatok is. Például epekő esetén nem javasolt ilyen ivókúrába belekezdeni, és ebbe a körbe tartozik a vérző gyomorfekély, vagy az elégtelen veseműködés is.

Sok fürdőhelyen lehetőség van a gyógyvizet helyben fogyasztani.

 Ide tartozik – a teljesség igénye nélkül – Bükfürdő, Hévíz, Harkány, Igal. A budapesti gyógyfürdők közül: a Lukács, a Rudas és a Széchenyi. A Parádon, illetve Sóshartyánban feltörő vizet pedig palackozzák is. Palackozni egyébként nem mindegyik vizet érdemes, ezek közé tartozik például a hévízi is. A vízben lévő – fontos összetevőnek számító – radon ugyanis néhány nap alatt elbomlik.

Összegyűjtöttük, hogy néhány gyógyvíz belsőleg történő használata milyen panaszok esetén javasolt.

Bükfürdő: krónikus gyomorhurut, a fekélybetegség és emésztési zavarok gyógyításánál, csontritkulás megelőzésére és kezelésére.

Hévíz: emésztőrendszeri panaszok, túl kevés, vagy túl sok gyomorsav, légúti hurutok, székrekedés, aranyér, krónikus epebántalmak, vesekőképződés megelőzése. Ellenjavallt: a bél, az epeutak és a máj gyulladásos betegségei esetén, pajzsmirigy túlműködésnél.

Harkány: javítja az emésztést, fokozza az anyagcserét, csökkenti a vérnyomást és a vércukor szintet. Alkalmas az érelmeszesedés és csontritkulás megelőzésére. Ellenjavallt: daganatos betegségek, gyulladásos betegségek heveny állapota.

Széchenyi Gyógyfürdő: gyomorhurut, gyomorfekély, gyomorsav-túltengés, vesemedence gyulladás, húgyutak gyulladásai, légzőszervi gyulladások. Ellenjavallt: székrekedés, elégtelen veseműködés, néhány szívbetegség.

Lukács Gyógyfürdő: hasonló a hatása a Széchenyi Gyógyfürdő vizéhez, viszont azon felül csontritkulás kezelésére is alkalmas.

Rudas Gyógyfürdő: három forrás vize is elérhető.

-Hungária-forrás: gyomorhurut, gyomorsavtúltengés, vesemedence bántalmak, ideges gyomorbajok.

- Attila-forrás: légzőszervi hurutok, gyomor- és bélhurutok, továbbá hólyag, epe és májbántalmak.

- Juventus-forrás: magas vérnyomás, reumatikus és köszvényes megbetegedések.

Forrás:http://www.gyogyvizek.hu/

Sportolhatnak-e a visszeresek vagy kerülniük kell a mozgást? Csak a visszérműtét jelenthet tartós megoldást?

Dr. Sepa György, az Oxygen Medical sebész, érsebész főorvosa a tényekről és tévhitekről és az eltávolítás lehetőségeiről beszélt.

Kerülendő sportok

Éppen a megnövekedett vénás nyomás miatt kerülendők tehát azok sportok, amelyek ezt a nyomást fokozzák és nagy fizikai megterhelést jelentenek. Ilyen többek közt a súlyemelés, a testépítés, a nagyon intenzív futás és a folytonos ugrálással járó, valamint nagy súlyokkal végzett mozgásformák. Éppen így ajánlatos elkerülni a nagy meleget is, legyen szó forró fürdőről, szaunáról vagy akár Bikram jógáról. A melegben ugyanis az erek kitágulnak, lassul a vérkeringés, fokozódik a pangás, súlyosbodnak a panaszok, egyenesen vezethet az út a visszérműtét felé.

Ajánlott mozgásformák

Úszás

Az úszás során a ritmusos lábtempók remekül működtetik az izompumpát, ráadásul a vízszintes testhelyzet miatt kisebb a lábakat terhelő véroszlop súlya is. Azoknak, akik a visszérbetegség mellett túlsúllyal is küzdenek, szinte csakis ezzel a sporttal szabad próbálkozniuk.

Amint a vízbe merülünk, a víz nyomása a testre nehezedik, így kipréseli a lábban pangó vért, vagyis a telt visszerek kiürülnek. Mivel az úszás kifejezetten hideg vízben ajánlott, azzal a pozitív hatással is számolhatunk, hogy a hideg összehúzza a vénák falában lévő simaizmokat, ezzel segítik a vénás visszaáramlást.

Kerékpározás

Az úszáshoz hasonlóan a biciklizés is edzi a láb izompumpáit, így elősegíti a pangó vér kiürülését.

Séta

Ugyanilyen a hatása a sétának is, amelyet érdemes a lehető legintenzívebben végezni.

Nem csak a visszérműtét alkalmas az eltávolításra

A pókháló-erek szklerotizáció segítségével tüntetők el, melynek

lényege egy speciális anyag befecskendezése az érbe, minek következtében az ér falai összetapadnak és megszűnik bennük a vérkeringés. A szklerotizálásra az ősz, a tél és a tavasz a legalkalmasabb, a kezelés után ugyanis rugalmas pólya viselése kötelező, ami ilyenkor nem okoz nagy gondot – ismerteti - dr. Sepa György sebész, érsebészet főorvosa.

Mind a kisebb oldalágak, mind a nagyobb fő vénatörzsek eltávolítására alkalmas a kíméletes, vágással nem járó, bármely testrészen elvégezhető rádiófrekvenciás kezelés, amely mikrohullámmal, vagyis magas frekvenciájú energiával történik. A kezelést követően nincs szükség kompressziós harisnya alkalmazására, a napfény sem jelent akadályt.

Életmódváltók

Forrás:/test-es-lelek/egeszseg/sportoljon-es-nem-kell-tartania-a-viszerektol/

„Túl öreg vagyok!” A 7 kifogás egyike, amivel megakadályozod magad, hogy elkezdj végre sportolni!

Könnyű kifogást találni arra, hogy miért nem sportolunk, s közben vannak körülöttünk olyan emberek akik komoly testi hiányosságaik ellenére nap, mint nap, csodákat keltenek életre. Mi a különbség köztünk? Ők nem a kifogásokat keresik, hanem a kihívásokat! Tanulhatunk tőlük! Ha valamit nem akarsz megtenni, az egyik kifogás ugyanolyan jó, mint a másik. 

Te miért nem sportolsz?

1.       „Mert nincs időm rá”

A leggyakoribb kifogások egyike, nap, mint nap találkozom ezzel, de aki nem ül egész nap a tévé előtt, az máris rávágja „ az embernek arra van ideje, amire akar”. Ha te sorozatfüggő, játék, vagy valamelyik közösségi oldal böngészésére szánod az órácskádat, az szíved joga, de gondolj arra ennyi idő alatt kilométereket tudsz lefutni, vagy gyalogolni a természetben, ahol még energiát is gyűjthetsz a következő napra. Csak egy órácska! Nem lehet kifogás a munka, a háztartás, a gyermeknevelés, hiszen a gyermekeknek is példát kellene mutatnod. Hát rajta, tedd meg! ..és mi van még?

2.       „Mert nem akarok mások előtt sportolni!”

Na igen! plusz 10-20-30-40 kilóval lemenni a konditerembe, vagy kimenni futni nem könnyű, mert látunk kigyúrt, sportos, kerek popsival megáldott embereket, de ne feledd!!! Ők is elkezdték valahol és hidd el edzőként, tudom, hogy nem veled lesznek elfoglalva, hanem inkább segíteni fognak. Ha pedig ez a házon kívüli megoldás sehogyan sem akarózik neked, akkor még mindig ott van az otthoni torna, futópad, szobabicikli, hiszen rengeteg videó anyag és szakirodalom áll rendelkezésre. Tudod, „a google jó barátod”. Otthon pedig garantáltan nem lát senki. Van még kifogás?

3.       „Mert túl drága”

Ajjaj! Az otthoni tornáért nem kell fizetned semmit, sportcipője mindenkinek van, ha ki akarsz mozdulni, ez nem indok. Bicikli megint csak mindenhol van! Otthoni tornához, meg bármilyen szőnyeg megfelel, súlyzóként meg két üveg fél literes ásványvíz is megteszi, amit edzés után meg is ihatsz. Ha pedig úgy érzed közösségre, vagy szakember segítségére van szükséged, az pénzbe kerül, de azt javaslom, kezd el step by step, fokozatosan, séta gyaloglás, túra, futás, bicikli, és ha többre vágysz, ez úgyis kifog alakulni, hogy melyiket szeresd még jobban! Még mindig kételkedsz?

4.       „Mert úgysem leszek vékonyabb”

Hát persze! Szépen bevonzod magadnak azt, amit akarsz! Ha ezt gondolod, ez is fog megvalósulni és csodálkozol, hogy inkább hízni fogsz! A másik fontos dolog amire figyelj, hogy ne felelőtlenül hibás módon kezdj el edzeni, hiszen, ha nem változtatsz étkezési szokásaidon, ugyan úgy falánk maradsz, nassolgatsz, ne csodálkozz, hogy nem történik változás. Ilyenkor gyengeségüket ráfogják sokan a genetikájukra, mely szerint „úgysem tudok lefogyni.” Tény, hogy a genetika részben befolyásolja az alkatunkat és vannak betegségek amelyek elhízást okoznak. De tévedés azt hinni, hogy a genetikai meghatározottsággal szemben tehetetlenek vagyunk. Igen, a genetikai kód bele van programozva a DNS-be, de a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint vagy a nikotinfüggőség és a túlzott evésre való késztetés igen jól kezelhető, illetve jó eséllyel megelőzhető. Vannak diéták, vannak tabletták, van akaraterő és van kitartás, és vannak tanácsokkal szolgáló szakemberek. Az, hogy valakiben genetikailag jelen van a késztetés, még nem jelenti azt, hogy bele is kell törődnie abba, hogy a sorsa eleve elrendeltetett. Ha nem saját elméletedet követed hanem kikéred szakember segítségét, orvosolhatod a problémát, kizárt, hogy ne történjen változás!  Magyarul! Nincs kifogás! ...ááá dehogyis nem!

5.       „Mert úgyis az étkezés számít”

Igen, ez igaz! Az étkezés 70-80%-ban is meghatározhatja alkatunkat. Éppen ezért nem mindegy, hogy mit fogyasztunk az életmódváltás során. Már csak azért sem, mert sokan úgy vélik, hogy ha mozognak valamennyit, akkor azt ehetnek, amit csak akarnak. Ezzel az a baj, hogy az ételek kalóritartalmát jellemző módon alábecsüljük, míg a mozgás által elégetett kalóriákat inkább szeretjük felfelé diktálni. A tudatos táplálkozás a mozgás mellett éppúgy elkerülhetetlen, mint akkor, ha nem sportolunk semmit.  És nem hagyható figyelmen kívül, hogy a mozgás elősegíti a méregtelenítést, az állóképességet, az immunrendszer erősségét, a hosszú és egészséges élet lehetőségét, ami nem pótolható semmi mással. Mindezek után, mi lehet még kifogás?

6.       „Mert nem bírom rávenni magam”

Hááát ez az! Ez már nagy probléma, ez a legkomolyabb kifogás, ugyanis a lustasággal párosuló motiválatlanság, rengeteg embert láncol a kényelmes fotelekhez. Tudod, minden fejben dől el! Tény, hogy nem könnyű felálni, de el kell fogadnod, hogy helyetted ezt senki nem fogja megtenni!  Senki nem fog elmenni kocogni, tornázni, felüléseket csinálni, nyújtani. Amíg nem határozod el, hogy életmódot válts, semmi nem fog történni, csak halogatásból fog állni az életed. De már mióta teszed mindezt? Mióta keresed a kifogásokat? Ez fáj, itt fáj,nincs kedvem,rossz idő van, esik fúj! Ha az első megfogalmazáskor erőt vettél volna magadon, már minden bizonnyal azok között lennél, akikre irigykedve pillantanak azok, akik még nem bizonyulnak túl kitartónak. Szerintem kifogytál a kifogásokból. ...nem-nem, ez egy nyomós érv!

7.       „Túl öreg vagyok”

Ezt szeretem a legjobban! Az öregedés biológiai mechanizmusát egy lehasznált, ócska autó működéséhez tudnám hasonlítani, amely kattog, zörög, majd egyszer csak leáll. Az autó rendszeres karbantartása, a kopott alkatrészek folyamatos javítása és cseréje megakadályozhatta volna a végleges leállást. A megelőző karbantartás azonban drága mulatság, amire nem mindig jut pénz és idő, ezért aztán nem is mindig, illetve nem mindig megfelelő módon kerül rá sor. A testünk is megelőző karbantartást igényel, és nem hinném, hogy ez pénz kérdése!  Inkább óriási felelőtlenség! A test nem egy ernyedt zsák, amely passzívan állja az ütéseket, majd egyszer csak összecsuklik. A test válaszol; az elszenvedett károsodásokat megpróbálja kijavítani, vagy ahol lehetséges, pótolni a szöveteket, hogy ne keletkezzen maradandó károsodás, illetve heg. Minden jel arra mutat, hogy az ismételt testi erőfeszítés, sport, mozgás, egészséges életmód, erősíti testünk regenerálódási képességét, aminek következtében a károsodás és a regenerálódás közötti egyensúly a fokozott terhelés ellenére helyreáll, és lassabban keletkeznek maradandó károsodások. Tehát túl öreg vagyok? Én is! Lépj túl a korodon! Pont  emiatt kell életmódot váltanod és a lustaság, kifogások és nyavalygás helyett, életet adni az éveidnek, néha akkor is, ha fáj!

Hallgass rám!

Győzd le a kifogásokat, kezdj el mozogni, sportolni! Nem tudhatod mire vagy képes, amíg meg sem próbálod! Ne várj! A legjobb alkalom soha nem fog elérkezni. A legjobb alkalom most van! Kezdj hozzá ott, ahol, ahogyan, egyedül vagy csoportosan, ahol éppen most vagy. Használhatsz célod eléréséhez bármilyen eszközt, ami csak a kezedbe kerül, teljesen mindegy, hiszen a legjobb szerszámokat úgyis útközben fogod megtalálni!

Szeretettel

Szabó Marianna🙂

 

 

 

 

 

Hogyan válts életmódot ötvenen túl? - Fitten minden korban

Hogyan óvhatja meg az egészségét ötven fölött? Mit célszerű tenni? Milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetni?

Egyesek hetvenévesen akarják lefutni a maratoni távot vagy nyolcvanévesen leúsznának két kilométert. A többség egyszerűbb célokat tűz ki maga elé, ha átlép egy X-et: le tudjak ülni a földre, hogy az unokáimmal játszhassam, fel tudjak sétálni kedvenc múzeumom lépcsőjén, vagy csak kevesebbet szorongjak.

Hogyan érhetők el az ilyen célok bármely életkorban? Hogyan töltheti ezeket az évtizedeket egészségesen és boldogan.

Ötvenesek

Szív

Ha eddig még nem változtatott az életmódján annak érdekében, hogy kímélje a szívét – tehát dohányzik, helytelenül táplálkozik és nem mozog eleget –, most már tényleg el kell kezdenie.

Dr. Oscar H. Franco, a rotterdami Erasmus Egyetem Orvosi Karának professzora úgy véli, ezen kívül fontos, hogy ismerje a legfontosabb kockázati tényezőket, ezért rendszeresen méresse meg a vérnyomását és a koleszterinszintjét.

– Ám a szintek méricskélésénél is lényegesebb, hogy egészségesen éljen – mondja Franco, aki az Európai Szívgyógyászok Egyesületének is szóvivője. Habár ebben az életszakaszban a szív- és keringési betegségek megelőzéséhez elengedhetetlenül szükséges az egészséges életvitel és étrend, indokolt esetben a koleszterinszintet csökkentő sztatinok szedése is segíthet.

Mindezek ellenére az ön korosztályában sokan szenvednek szívrohamot. A férfiaknál ötvenéves kor táján emelkedik meg az infarktus kockázata, a nőknél viszont egy évtizeddel később, hatvanéves koruk táján.

A szívroham tünetei is eltérnek a két nemnél. Sok nő nem ismeri fel, hogy szívrohama van, ugyanis az gyakran nem azzal a tipikus fájdalommal jár, amelyet a férfiak átélnek. Ráadásul számos orvos is úgy véli – helytelenül –, hogy a nők védettek a szív- és keringési betegségekkel szemben, állítja Franco.

Izmok

Negyven- és ötvenévesen ügyelni kell a testfelépítésünkre és izmaink állapotára, mert ezen múlik, milyen állapotban leszünk későbbi évtizedeinkben – mondja Nathan K. LeBrasseur, az amerikai Mayo Klinika Fiziológiai és Rehabilitációs Intézetének professzora. Más szóval: most eddzen, hogy később ne siránkozzon!

Ötvenéves korunkban kezdjük érezni az izomtömeg csökkenését, amit LeBrasseur „az öregedés első jeleként” ír le. Az ötvenes éveinkben végzett gyakorlatok lassítják ezt a folyamatot, így aki aktív ebben a korban, az megőrizheti a rugalmasságát.

A rugalmasság ellentéte a törékenység, amelyet LeBrasseur így jellemez: az öregedő test nyomás vagy feszülés után nem nyeri vissza az alakját.

 Nemi élet

Urak, ha ez idáig még nem akadt problémájuk ezen a téren, most fog. Ugyanazok a tényezők, amelyek a szív- és keringési betegségek kockázatát növelik, hatással lehetnek a nemi teljesítőképességre.

– A helyes életmódnak a szív és a lélek egészségének megőrzéséhez hasonlóan kulcsszerepe van a szexuális készségek terén is – állítja dr. Franco. És ne tétovázzon: a férfiak gyakran szeméremből nem panaszkodnak orvosuknak, pedig a késedelem megnehezíti a diagnózist, és lassítja a hatékony kezelést.

 Fogak

Manapság az idősödéssel nem jár feltétlenül együtt a fogak elvesztése. Az azonban biztos, hogy a szájüreg egészsége nemcsak kozmetikai okokból fontos, hanem kapcsolatba hozták a cukor- és a szívbetegséggel is.

A feltételezések szerint a száj, különösen a fogíny gyulladása összefügghet más területek gyulladásával. Azt is megállapították, hogy a rágás képessége csökkentheti a kóros elbutulás kockázatát.

Ha elmúlt ötven, fontolja meg ezeket a szűréseket

Vérnyomás és koleszterinszint mérése. Ezek a mutatók segítenek abban, hogy felmérje a szívbetegségek és a stroke kockázatát, illetve eldöntse, min kellene változtatnia.

Bőrvizsgálat. Minden második hónapban ellenőrizze magát. Ha talál olyan pontokat, elváltozásokat a bőrén, amelyek véreznek vagy viszketnek, esetleg megváltoztatják a méretüket, formájukat, mutassa meg bőrgyógyásznak.

Emésztőrendszer állapotának felmérése. A székletvér vizsgálata, illetve a végbél-, a szigmabél- és vastagbéltükrözés lehetővé teszi, hogy a daganatot idejében kimutassák. Ódzkodik a tükrözésektől? Utólag a legtöbb megkérdezett arról számolt be, hogy „nem is olyan vészes”.

Szeretettel

Életmód váltók🙂

 

Forrás:http://www.rd.hu

Hogyan válts életmódot hatvanon túl? - Fitten minden korban

Hogyan óvhatja meg az egészségét hatvan  fölött? Mit célszerű tenni? Milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetni?

Hatvanasok

Agy Izgalmas évek várnak azokra, akik hosszú éveken át készültek a nyugdíjasévek viszonylagos szabadságára. Ám ehhez a nagy váltáshoz nem elég a takarékoskodás. – Munka közben az ember agyát állandóan kihívások érik. Elfoglalt, töpreng, szellemi tevékenységet végez – mondja dr. Franco. – Sokan mindezzel leállnak, amikor abbahagyják a munkát és megváltozik az életmódjuk.

Ha nem tervezi meg előre, mit fog csinálni a nyugdíjaséveiben, jó esetben unatkozni fog, rossz esetben depressziós lesz. Amikor közeledik a visszavonulás ideje, tervezze meg, hogyan maradhat fizikailag és szellemileg egyaránt aktív.

A másoknak segítő, hasznos önkéntes munkával vagy olyan hobbival, mint egy sportklub vagy társas kör látogatása, a nyugdíjasok megőrizhetik aktivitásukat és jó kedélyüket, állítja egy 2013-as vizsgálat, amely nyugdíjasok és velük egyidős aktív dolgozók állapotát értékelte.

– Megfigyeléseink szerint azok a nyugdíjasok, akik önkéntes munkát vállaltak vagy bármilyen módon segítséget nyújtottak másoknak, kevésbé voltak depressziósak, egyszersmind örömtelibb életről számoltak be – állítja Kristina Potočnik, a vizsgálat vezetője, az Edinburgh-i Egyetem Közgazdasági Karának előadója.

– Az életörömöt úgy írhatjuk le közérthetően, mint a szellemi és fizikai egészség, az élettel való elégedettség, illetve a társas kapcsolatok és aktivitás okozta élvezet összességét – magyarázza a kutatónő. – Amikor valaki nyugdíjba megy, hasznos, ha olyan aktív elfoglaltságot keres magának, amelyben idős korában is örömét leli, így megőrzi az életminőségét.

 Csontok

Nem csak gyermekkorban kell a csontokat építeni. Ám amíg nekik kalciumban gazdag sajtot vagy egy pohár tejet adunk, a felnőttek másként őrizhetik meg a csontjaik épségét: testedzéssel.

A rendszeres mozgás következtében a csontszövetekre gyakorolt nyomás egész életen át karban tartja a csontozatot. Az egyik legjobb ilyen megterhelés a saját testsúlyt használó edzés: – Ehhez nem kell súlyt emelni, a csontjait az egyszerű sétálás is kellő mértékben megterheli – javasolja LeBrasseur.

Alvás

Eleget alszik? Biztos benne? Az öregedés ugyanis nem jelenti azt, hogy kevesebb alvásra van szüksége. A legtöbb embernek 7–9 óra éjszakai alvás kell ahhoz, hogy másnap jól érezze magát.

Néha úgy érezzük, lefaraghatunk az alvásidőből más tevékenységek, például a tévénézés kedvéért, valójában ez nem éri meg – mondja Franco.

Szeretettel

Életmódváltók🙂

Forrás:http://www.rd.hu/

Hogyan válts életmódot hetvenen túl? - Fitten minden korban

Hogyan óvhatja meg az egészségét hetven  fölött? Mit célszerű tenni? Milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetni?

Hetvenesek

Szív

A hetveneseknek szóló üzenet nagyjából megegyezik a már korábban említettekkel: soha nem késő megváltoztatni az életmódját.

– A hetvenévesek számára is jó, ha sikerül kordában tartaniuk a vérnyomásukat – mondja dr. Franco.

A keringési rendszer egészsége azonban nem csak a szívnek fontos. A jó vérellátás az agynak is jót tesz. – A szív- és keringési betegségek kockázati tényezői egyben az időskori elbutulás és a szellemi képességek romlása tekintetében is rizikófaktorok – teszi hozzá Franco.

 Agy

 Az agy működése kevésbé egyértelmű módon is összefügg az egészségi állapottal. A hetvenesek egyik leghasznosabb tevékenysége az, ha megosztják élettapasztalataikat másokkal – jegyzi meg Franco.

Ezekben az években az olyan egyszerű dolgok is örömöt szereznek az embernek, mint egy finom étel, a találkozás ismerősökkel vagy valamilyen váratlan jó hír, állítják kutatók. Az optimista, pozitív életszemlélet állítólag csökkenti a szívroham kockázatát.

Társas kapcsolatok

Mostanában kezdik kimutatni, milyen módon hat az agy működésére a társas és családi kapcsolatok ápolása.

Szélesítené ismerősei körét? Csatlakozzon testedző csoporthoz vagy sportklubhoz, hogy egyesítse az agy karbantartását elősegítő két tevékenységet: az edzést és a kellemes társalgást hasonló érdeklődésű kortársaival.

– Ráadásul ha a csoportban barátságot köt valakivel, nagyobb valószínűséggel fog eljárni a foglalkozásokra – mondja LeBrasseur.

Ebben az életkorban sokakkal előfordul, hogy gondot kell viselniük másokra. Potočnik kutatócsoportjának feltűnt, milyen hatással van ez az idősebbekre.

– Azt figyeltük meg, hogy a másokat ápoló nyugdíjasok és idősebbek idővel súlyos depressziós tüneteket mutattak – állítja a kutatónő, bár nem ez volt a kutatások közvetlen tárgya. Ugyanakkor megállapították, hogy a vallásos közösséghez tartozás megóvja az időseket a depressziótól.

Sajnos, általában erre az életkorra jellemző a társ elvesztése. Egy 2014-es nagy-britanniai felmérés kimutatta, hogy a társukat elvesztőknél az első hónapban nő a szívroham vagy stroke miatti halálozások száma.

Akik viszont túlélik az első idők megpróbáltatásait, azok általában alkalmazkodni kezdenek az új helyzethez. Szakértők szerint fontos, hogy célt találjon ilyenkor magának az ember, illetve ne szakítsa meg társas kapcsolatait.

Ebben a helyzetben is segíthet a vallásos közösséghez tartozás. A legfontosabb, hogy hetvenévesen vagy idősebb korban is forduljon orvoshoz, ha a depresszió a mindennapi életét befolyásolja.

Egy kis testedzés

Egy biztos: a testedzés bármely életkorban, így hetven év felett is jót tesz az egészségnek. Íme, néhány ötlet, hogy többet hozzon ki magából (vagy hogy végre nekilásson).

A TEMPÓS SÉTA az egyik legjobb és legkönnyebb módja annak, hogy fitt legyen. Keressen magának sétapartnert a rendszeresség kedvéért.

A FUNKCIONÁLIS EDZÉS a mindennapi tevékenységek mozdulatainak utánzására épül. Ezek a gyakorlatok a test saját súlyával érik el hatásukat, így például a fekvőtámasz (fali fekvőtámasz) vagy a kitörés (az egyensúly kedvéért támaszkodjon meg az asztalon vagy széken). A saját testsúly használata nem kerül egy fillérbe sem! – Nem kell mindenáron edzőterembe járni – mondja Nathan LeBrasseur, a Mayo Klinika munkatársa. Ha ez nem áll módjában, akad számtalan más lehetőség is.

MENNYIT EDDZEN? A hét minden napján szánjon 30 percet közepesen megerőltető gyakorlatokra. Vagyis ne hajtsa túl magát, de azért dobogtassa meg a szívét. Azt hiszi, nincs erre ideje? Alighanem téved. – A harminc perc egy teljes napnak mindössze a két százaléka – mondja LeBrasseur.

CSAK MOZOGJON! Régebben fájdalom esetén mozdulatlanságra ítélték a beteget, ez a gyakorlat azonban már a múlté. Manapság akár térd- vagy csípőprotézis beültetése után is mihamarabb sétára biztatnak a szakemberek, és mozgást javasolnak egyéb fájdalmaktól szenvedőknek is.

Nyolcvanasok és idősebbek

Gratulálunk, ön szép kort ért meg! Az Európai Unió polgárainak egyharmada 80 éves vagy idősebb lesz 2040-re, állítja az Egészségügyi Világszervezet. „Az elmúlt évtizedekben egészségesebbek lettünk, ez igazi sikertörténet” – áll a szervezet egyik jelentésében. Más európai egészségügyi szakértők azon fáradoznak, hogy az egészségben leélt életkort legalább két évvel meghosszabbítsák.

Szeretettel

Életmódváltók🙂

 

Forrás: http://www.rd.hu/

Mit sportolj, ha magas a vérnyomásod?

Aki nem sportol rendszeresen, nem feltétlenül érzi magát rosszul vagy betegnek. Ám a tartós mozgáshiány negatívan hat az egészségre, és előbb-utóbb jelentkeznek a következményei. A mozgásszegény életmód a magas vérnyomás egyik kockázati tényezője.

A magas vérnyomás (hipertónia) bizonyos esetekben elkerülhető. Kialakulásában számos tényező játszik szerepet, melyek közül több kiküszöbölhető, ilyen például a mozgáshiány és a túlsúly. A magas vérnyomás sajnos sokszor nem jár egyedül, gyakran társul mellé 2-es típusú cukorbetegség, magas vérzsír-szint, ezek mindegyikének egyik közös rizikófaktora a mozgáshiány.

Mennyi mozgás elég?

A vérnyomás és a pulzus az edzés során emelkedik. A kitartó sportok rendszeres gyakorlása azonban hosszú távon csökkenti a vérnyomást és a szívfrekvenciát is. Ez érvényes a terhelési és a nyugalmi fázisokra egyaránt. Ez a hatás természetesen nem érvényesül az első edzést követően, először hat-nyolc héttel az edzés megkezdése után lesz észrevehető. Minél edzettebb valaki, annál hamarabb visszaáll a nyugalmi pulzus és vérnyomás a tréning után. A mozgás fokozza az anyagcserét, emiatt a szervezet több elraktározott szénhidráttól és zsírtól szabadulhat meg. Aki rendszeresen sportol, tartósan gyorsabb anyagcserét érhet el, így a plusz kilók gyorsan eltűnnek. A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők állapota is javul, az LDL (rossz) koleszterin szintje pedig csökken.

Milyen sportágat válassz?

 A lényeg az, hogy mozogj, mindegy, hogy gyalogolsz, biciklizel, úszol, a tánc vagy esetleg a nordic- walking mellett döntesz.  Hetente többször és hosszú távon kell edzened.  Alkalmanként 20-30 perc edzés az ideális, olyan intenzitással, hogy a pulzus közben legfeljebb közepesen emelkedhet meg. Az, hogy mit is jelent ez hozzávetőlegesen, egy egyszerű képlettel kiszámolható: 180 – életkor években/perc. Tehát, ha valaki 30 éves, akkor pulzusa edzés közben maximum 150 lehet percenként. Ilyen körülmények között a szervezet szénhidrátok mellett zsírt is hasznosít.

Sporttal a plusz kalóriák ellen

A fizikai aktivitás több energiát igényel. Ideális esetben sporttal egy hét alatt 1500-3000 kilokalóriát (kcal) hasznosíthatunk, azaz ennyitől szabadulhatunk meg. Nem ilyen eredményes, ha csak hétvégenként sportolsz, más napokon pedig egyáltalán nem. Inkább heti háromszor-négyszer sportolj kevesebbet, mint egyszer sokat. Ha a mindennapok során is igyekszel a sportosabb megoldásokat választani, például a lépcsőt használd  a lift helyett, még jobb eredményekkel számolhatsz.

Lassan, fokozatosan!

Ha még sosem sportoltál,  vagy hosszú ideje nem edzettél, akkor ne vesd bele magad teljes erőbedobással! Kezdj alacsonyabb intenzitással, lassabban, és csak fokozatosan emeld a tempót és az edzések időtartamát. Eleinte elég napi 15 perc gyors séta. Később fokozhatod a tempót és növelheted az edzés időtartamát.

A sport pozitív pszichés hatása

A rendszeres sport nem csak a szív- és érrendszernek tesz jót, hanem erősíti a csontokat, szerepe van a csontritkulás (osteoporosis) megelőzésében, hatására erősebb lesz az immunrendszer, ráadásul még a hangulatunkat is javítja, segít leküzdeni a stresszt, és hozzájárul a kiegyensúlyozottság eléréséhez. Edzés közben endorfin szabadul fel, ami közvetlenül fejti ki pozitív pszichés hatását. Ha pedig kiegyensúlyozott  vagy és nem jössz  ki könnyen a sodrodból, akkor a vérnyomásoddal is kevesebb probléma adódhat.

Szeretettel

Életmódváltók🙂

 

Forrás: http://www.netdoktor.de/